tisen ikonaPOMOC!
Jsem v tísňové situaci

  odtah ikona        Vyhledávání

Vyhledávání odtažených vozidel

preobjednani ikonaPřestupky

Změna termínu, nezaplacené pokuty

najdi okrskare ikonaVáš strážník
Najdi svého okrskáře

chci se stat straznikem ikonaNábor
Nábor nových uchazečů

Stížnosti

Kde nás můžete kontaktovat:

Městská policie hl. m. Prahy
Oddělení kontroly a stížností
Korunní 15
120 00 Praha 2

telefon: 222 025 809

fax: 222 025 267

e–mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Úřední hodiny pro vyřizování stížností:

Po, Út, Čt, Pá: 8.3015.00 hod.
St: 8.3017.30 hod.

Stížností se rozumí

1. Podání, kterým občan, občanské sdružení nebo právnická osoba (dále jen "stěžovatel") upozorňuje na nedostatky v pracovní činnosti strážníka nebo v působení Městské policie hl. m. Prahy a domáhá se jím ochrany svých práv a chráněných zájmů nebo práv a chráněných zájmů jiné osoby.
2. Podání, kterým se stěžovatel nedomáhá ochrany práv a chráněných zájmů svých nebo jiné konkrétní osoby, ale poukazuje na pochybení v práci strážníků MP.
3. Podání, kterým stěžovatel vznáší námitky proti strážníkem pravomocně uložené blokové pokutě za přestupek s poukazem na nezákonné jednání strážníka nebo na to, že přestupek, za který mu byla uložena sankce, spáchala jiná osoba.
4. Stížnosti na nevhodné chování strážníka při ukládání pokuty v blokovém řízení nebo rozhodnutí strážníka v blokovém řízení se vyřizují podle § 175 Zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. Lhůta pro vyřízení těchto stížností se řídí ustanovením § 175 odst. 5 cit. zákona, tj. 60 dnů.

Příjem stížností

Občan může podat stížnost přímo u pracovníka, zařazeného ve skupině stížností Oddělení kontroly a stížností ŘMP. Na toto specializované pracoviště jsou postupována všechna podání, která mají charakter stížnosti. Stížnost je na žádost občana povinen přijmout i kterýkoliv jiný útvar městské policie a při osobním jednání o ní sepsat záznam, který je pak postoupen výše uvedenému pracovišti. Strážník při sepisování stížnosti postupuje podle příslušných interních předpisů.

Stížnosti mohou občané zasílat písemně (pošta, fax, e-mail) nebo podávat osobně. Při ústním podání se sepíše zápis, který se po přečtení předloží k podpisu. Pokud o to stěžovatel požádá, obdrží kopii zápisu. Podání stížnosti nemá odkladný účinek. Zpráva o výsledku šetření stížnosti dle bodu 1 až 3 bude zaslána na uvedenou kontaktní adresu do 30 pracovních dnů od následujícího dne po podání stížnosti. V případě, že bude nutné tuto lhůtu prodloužit, bude o tom stěžovatel informován buď písemně, nebo telefonicky.

Co by měla stížnost obsahovat

Ve stížnosti by mělo být především uvedeno jméno, příjmení a kontaktní poštovní adresa. Dále místo a popis toho, čeho se občan domáhá, čas a popis události která je předmětem stížnosti, respektive co nejvíce konkrétních údajů, které mohou pomoci při jejím prošetřování (např. identifikační číslo strážníka, registrační značku služebního vozidla, apod.).
Stížnost se považuje za vyřízenou, jestliže byla řádně prošetřena, byla učiněna potřebná opatření a občan byl o uvedených skutečnostech vyrozuměn písemným nebo ústním sdělením.

Aktuálně:

alkohol auto nadychano 201621.9.2017

Strážníci zadrželi během jednoho dne dva řidiče pod vlivem alkoholu

Číst dál...

násilí nový 201619.9.2017

Agresivní muž řádil na pražském úřadu práce

Číst dál...

prvni pomoc novy 201619.9.2017

Strážníci zachránili život seniorce, která upadla ve svém bytě

Číst dál...

ROČENKA K 25 VÝROČÍ MĚSTSKÉ POLICIE 

cz brozura ikona

 PRAŽSKÝ STRÁŽNÍK 

Aktuální číslo (pdf)

08/2017

titulka9 2017

V novém čísle Vás provedeme linkou 156 na Praze 2, podíváme se na počátky vzniku tohoto časopisu, již v krátkosti probereme nový výstrojní řád a další...

archiv (od roku 2004)

Registr dárců kostní dřeně

Uvažujete o tom, že se na základě naší výzvy přihlásíte do registru dárců kostní dřeně? V tomto videu se dozvíte všechny potřebné informace od MUDr. Michaely Kořánové z Ústřední vojenské nemocnice.