A05V minulém týdnu se v Brožíkově síni Staroměstské radnice sešli strážníci, kteří jsou v nepřetržitém pracovním poměru u Městské policie hl. m. Prahy více než 10, 15 a 20 let. VIDEO + FOTO

Slavnostního aktu se zúčastnila primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová, radní pro bezpečnost a prevenci kriminality Libor Hadrava, ředitel Městské policie hl. m. Prahy Eduard Šuster a další představitelé z řad vedení Městské policie Praha.

Primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová předala pamětní stužky 19 strážníkům, kteří v řadách městské policie slouží 15 a 20 let. Radní pro bezpečnost Magistrátu hl. m. Prahy Libor Hadrava předal 29 strážníkům pamětní ocenění za 10 let věrné služby. „Jsem hrdý na vaši práci, kterou děláte pro občany metropole a velmi Vám za ní děkuji“, řekl na závěr slavnostního ceremoniálu všem oceněným strážníkům radní pro bezpečnost Libor Hadrava. 

VIDEOVložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulka ps říjen web

V novém čísle se podíváme na Městskou policii Mělník, dále si můžete přečíst zajímavý článek Mezi nebem a zemí, či nahlédnout do historie osmatřicátého roku... a mnoho dalšího

archiv (od roku 2004)