titulka skola smykuV silničním provozu je na prvním místě bezpečná a plynulá jízda, která neohrožuje ostatní účastníky. Pro strážníky městské policie toto platí dvojnásob a to zejména v případě, že jedou na modré majáky a mají tak přednost v jízdě.    VIDEO

Na motocyklu je tato situace ještě složitější. Z tohoto důvodu procházejí strážníci MP Praha každoročním kurzem bezpečné jízdy na polygonu. 
Tento rok probíhaly kurzy na polygonu v Sosnové u České Lípy. Do kurzů byli zařazeni strážníci, kteří jsou ve svém mateřském obvodu přiděleni do motohlídek.  V průměru se každého kurzu účastní asi 14 strážníků. Vzhledem k datu byly motocykly v provozu jen několik týdnů a bylo na místě pravidelné školení, jak technického rázu, tak rázu stylu jízdy.

Na úvod následovalo hodinové teoretické školení bezpečné jízdy, brždění, jízdy po nerovnostech, řešení krizových situací a mnoho dalšího. Poté technická specifikace a údržba motorek, nakonec rozdělení do skupin a konečně praktická jízda. Pokud se chcete dovědět o tomto kurzu více, přečtěte si článek v našem novém čísle časopisu Pražský strážník (04/2015).   VIDEO

 

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulka srpen web

V novém čísle vám přinášíme reportáž o používání elektromobilů u městských policií, podíváme se na problematiku nezaplacených pokut a jejich vymáhání, dále vám přinášíme článek o fungování linky 156 a mnoho dalšího…

archiv (od roku 2004)