kraloveTříkrálová sbírka je v plném proudu. Pražská městská policie apeluje na pozornost veřejnosti.

Od 1. do 14. ledna budou Pražané v ulicích metropole potkávat skupinky koledníků, kteří v rámci největší dobrovolnické akce budou vybírat peníze pro nemocné, handicapované, seniory, matky v tísni a další sociálně znevýhodněné skupiny. Část sbírky je také určena na humanitární pomoc do zahraničí. Každý rok se v souvislosti se sbírkami najde mnoho lidí, kteří chtějí štědrost druhých využít ve svůj prospěch. Věnujte prosím pozornost, komu své peníze svěřujete. Legální sbírka podléhá jasně daným pravidlům, v případě Tříkrálové musí být vedoucím skupinky dospělá osoba vybavená průkazem koledníka.

 

Jak dále poznáte, že je dobročinná sbírka legální?

  •   Každá dobročinná sbírka musí mít oficiální povolení vydané písemně příslušným krajským úřadem. Dobrovolník, který na ulici peníze od kolemjdoucích vybírá, musí mít u sebe kopii tohoto povolení.
  •   Musí být schopný předložit plnou moc k provádění veřejné sbírky. Plnou moc vydává právnická osoba, která veřejnou sbírku organizuje. Musí být opatřena pořadovým číslem a podpisy statutárních orgánů a razítkem právnické osoby konající veřejnou sbírku.
  •   Musí být zřejmé, na jaké charitativní účely vybraná finanční hotovost přispívá.
  •   Zapečetěné kasičky, do kterých se hotovost ukládá, musejí být vždy neporušené.

V případě jakéhokoliv podezření na nelegální sbírku se neváhejte obrátit na bezplatnou tísňovou linku 156 městské policie.