titulka krev cerven2018Každým rokem v letních měsících hlásí transfuzní stanice po celém území České republiky nedostatek krve a každým rokem se počet dobrovolných dárců snižuje. „Staří“ přispěvatelé ubývají, nováčci přibývají jen poskrovnu. Pražská městská policie dvakrát do roka organizuje dny dárcovství krve, v letošním roce již po dvaadvacáté. Touto hromadnou akcí se snaží upozornit na závažnost problematiky získávání této ničím nenahraditelné tekutiny a motivovat nové zájemce.

Akci „Den dárcovství krve s Městskou policií hl. m. Prahy“ tentokrát podpořilo téměř padesát strážníků. Ti 19. června 2018 darovali v transfuzní stanici Fakultní nemocnice Královské Vinohrady svou krev. Mnozí z nich jsou pravidelnými přispěvateli, kteří mají na svém kontě desítky až stovky odběrů. Krev, destičky či plazmu darují pravidelně v průběhu celého roku. Pokaždé se podaří z řad strážníků získat i několik prvodárců a to nejen nováčků z nástupních kurzů. A právě o prvodárce, kteří nastartují svou dráhu přispěvatelů a rozšíří tak řady aktivních dárců mají transfuzní stanice velký zájem. Naše krátká reportáž Vám poodhalí průběh této akce a v rozhovoru s MUDr. Evou Pintovou se dozvíte, proč je dárcovství důležité a jaké požadavky musí dárce splňovat.

 

 

 

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulka únor web

V novém čísle našeho časopisu vám přinášíme rozhovor s náměstkem primátora Petrem Hlubučkem, dále reportáž z útulku MP Praha v Měcholupech, pohled na činnost strážníků na OŘ Praha 7 a mnoho dalšího…

archiv (od roku 2004)