gdprDnem 25. května 2018 začalo v rámci EU platit Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, známého také pod zkratkou GDPR (General Data Protection Regulation). Na základě jeho přímé použitelnosti stanovuje pravidla v oblasti ochrany osobních údajů, kterou do té doby v České republice upravoval zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“).
Česká republika nemá k účinnosti GDPR vlastní platnou adaptační legislativu, která může upravovat některé segmenty ochrany osobních údajů, GDPR nestanovenými, případně umožňuje jejich úpravu na vnitrostátní úrovni každého členského státu EU. Nejen z tohoto důvodu je ke GDPR a jeho dopadu na správu osobních údajů plno otazníků. Lze proto v následujícím období očekávat celou řadu upřesňujících výkladů ke GDPR a jeho implementaci.
Městská policie hl. m. Prahy (dále jen „MP“) v souvislosti s plněním úkolů a výkonu činností, které jsou upraveny zejména speciálním zákonem (zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů), zpracovává osobní údaje a je správcem osobních údajů. Z hlediska účelu zpracování osobních údajů ve vztahu k veřejnosti, proto nedochází proti předchozímu stavu (ZOOÚ) k žádným zásadním změnám, čímž ale nejsou dotčena další práva a povinnosti vycházející z GDPR.

Odkaz na povinně zveřejňované informace ZDE

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulka kveten web 2019

V novém čísle vám přinášíme recenzi nových vozidel MP Praha Škoda Octavia Scout, dále rozhovor s Carlem Capalbem nejen o pražském maratonu, dále pohled do historie na pražské květnové povstání a mnoho dalšího.

archiv (od roku 2004)