C81A9660 titulkaVčera odpoledne se v budově Úřadu MČ Praha 6 sešli radní se zástupci strážníků, policistů a hasičů, aby jim poděkovali za kvalitní celoroční práci. Během setkání, které se stalo pěknou tradicí, zazněla slova díků a uznání, tři z každé složky převzali ocenění. Obětavý a svědomitý přístup těchto složek k plnění pracovních úkolů má významný podíl na pozitivní bezpečnostní situaci v této městské části. Zdeněk Kovanda, obvodní ředitel Městské policie Praha 6, připomněl, že poděkování patří všem obětavým strážníkům, bez jejichž spolupráce a souhry celého týmu by nebylo možné zadané úkoly kvalitně plnit.

Ocenění převzali tito strážníci: Kamil Krupička, Lenka Čermáková, Bohdana Lietavová.

 

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulka web zari 2018

V novém čísle vám přinášíme reportáž o nových technologiích použitých ve výkonu služby, dále se podíváme na cyklohlídky pražské městské policie, můžete si přečíst rozhovor o činnosti právního oddělení a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)