titulka odtahyOdtahy jsou vnímány asi jako ta nejvíce negativní činnost jakékoliv městské policie, té pražské nevyjímaje.

 

Samotný odtah vozidla je výrazným zásahem do výkonu vlastnického práva. Proto je přesně specifikováno, z jakých důvodů může strážník odtah nařídit. Auto může tvořit překážku silničního provozu, resp. ohrožovat jeho bezpečnost a plynulost (například křižovatka, přechod pro chodce). Nebo vozidlo stojí v zónách, kde je parkování umožněno jen po uhrazení místního poplatku. Také může parkovat na vyhrazených místech a parkovištích nebo blokovat vjezd či výjezd - v takovém případě se odtah ale realizuje jen na žádost oprávněné osoby.

Ať se jedná o jakýkoliv případ, z pohledu řidiče odtaženého vozidla jsme jako strážníci stejně nepoužili zdravý selský rozum. To stání v nebezpečném místě (křižovatka, přechod) přece trvalo jen malou chvíli. Řidič si vždy potřeboval jen rychle vyřídit něco důležitého, co nemohlo počkat. Dobrý úmysl rychle odjet byl dán tím, že blikala výstražná světla.

Jen někdy řidič uzná, že zaparkoval, eufemisticky řečeno, v rozporu s pravidly silničního provozu... Nejčastěji to bývá v případě, že kolem jeho překážejícího auta čekají cestující z několika blokovaných tramvají.

Nabízíme několik fotografií, jak se také dá zaparkovat.

 

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulka duben web 2018

V novém čísle vám přinášíme reportáž z jednání Kolegia ředitelů městských policií, podíváme se na výcvik Poříčního útvaru na Slapech, dále vás zavedeme na Obvodní ředitelství Praha 6 a mnoho dalšího...  

archiv (od roku 2004)