titulka seniori vinorSenior akademie je preventivní projekt MP Praha na principu university třetího věku, který probíhá během roku v některých městských částech. Během dvanácti dvouhodinových přednášek se senioři seznámí s problematikou prevence osobního bezpečí, zabezpečení majetku, bezpečnosti seniorů v provozu metropole, se základy právního vědomí, nutné obrany a krajní nouze, kriminalistikou, mimořádnými událostmi, první pomocí, požární ochranou, domácím násilím, finanční gramotností, ale také třeba s problematikou tzv. „šmejdů“ a jiných podvodníků.

Součástí programu jsou exkurze do Muzea Policie České republiky, Útulku pro opuštěná zvířata v Troji a Centrálního operačního střediska městské policie.

Tento týden se konala slavnostní ukončení dalšího ročníku Senior akademie ve Vinoři, v Praze 6 a v sídle organizace ŽIVOT 90 v Praze 1. Z rukou zastupitelů městských částí i vedení městské policie převzali absolventi pamětní diplomy.

Že je o akademii zájem nám potvrdila i slova 72 leté paní Zdeňky: „Jsem ve věku, kdy je už třeba si důležité věci opakovat. Já jsem se zúčastnila již počtvrté a příští rok se přihlásím znovu. Úžasným zážitkem bylo týdenní soustředění. Ráno nám troubili budíček, večer večerku, dopoledne školení, odpoledne výlety do okolní krajiny.“

Člověk se dozví hodně zajímavého. Třeba fotky z požárů a riziko špatné elektroinstalace, málokdo tuší, co všechno se může stát,“ doplnil 73 letý pan Ruda.

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulka ps kveten 2018

V novém čísle vás seznámíme s činností strážníků na Praze 15, podíváme se do vojenského muzea v Lešanech, připomeneme si Pomněnkový den a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)