MG 5898

Od první října vyrazí do provozu dvě zbrusu nová speciální vozidla Odchytové služby Městské policie Praha. Vozidla jsou oproti stávajícím automobilům vybavena nejen více kotci pro opuštěná a toulavá zvířata, ale i speciálním boxem pro asanaci uhynulých zvířat.

Nová vozidla jsou nejen prostornější, ale jsou vybavena i speciálním sběrným boxem pro asanaci uhynulých zvířat. Oproti stávajícímu stavu tak není nutné, v případě, že odchytová služba na místě nálezu zatoulaného zvířete nalezne i uhynulé zvíře, volat další vozidlo určené pro asanaci.
„Odchytová služba pražské městské policie za první pololetí letošního roku odchytila více než tisíc psů, tři sta koček a sto třicet jiných druhů zvířat, včetně exotických hadů a pavouků. Jen za první pololetí letošního roku také převezla více než 7 tun tzv. kadavérů (uhynulá zvířata nebo jejich části),“ upřesnil Ing. Eduard Šuster, Ředitel Městské policie Praha.
Obě vozidla byla pořízena za bezmála dva miliony korun, a to včetně speciální vestavby pro potřeby odchytové služby.
„Jsem velice rád, že Městská policie Praha zakoupila nové odchytové automobily,  díky kterým bude moci tuto službu pro občany metropole zajišťovat ještě kvalitněji,“ řekl Primátor RNDr. Tomáš Hudeček Ph.D
Vozidla budou od dnešního dne uvedena do ostrého provozu a budou působit na celém území hl. m. Prahy.

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulka březen2020

V novém čísle našeho časopisu vám přinášíme reportáž ze školení Poříčního útvaru, dále rozhovor s ředitelem SSHMP Mgr. Tomášem Stařeckým, nahlédneme do historie obecních policií a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)