40x40  Dvě nezletilé dívky cestovaly metrem bez jízdenky. Hlídka strážníků při kontrole totožnosti zjistila, že jsou v databázi hledaných a pohřešovaných osob.
Strážníci byli požádáni revizory Dopravního podniku o zjištění totožnosti dvou dívek, které zadrželi ve stanici metra Muzeum bez platné jízdenky. Z databáze hlídka zjistila, že obě dívky ve věku 16 a 17 let jsou hledané Policií ČR. Strážníci nezletilé předali policistovi k dalšímu opatření.

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulka březen2020

V novém čísle našeho časopisu vám přinášíme reportáž ze školení Poříčního útvaru, dále rozhovor s ředitelem SSHMP Mgr. Tomášem Stařeckým, nahlédneme do historie obecních policií a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)