40x40  Přepravoval osoby s padělaným průkazem, měl u sebe cizí občanský průkaz. Pro podezření z trestného činu ho strážníci z Taxi týmu předali státním kolegům.
Pozornost strážníků Taxi týmu městské policie upoutalo v křižovatce ulic Lublaňská x Wenzigova osobní vozidlo, z kterého vystupovalo několik cestujících. Nebylo označeno jako vozidlo taxislužby, ale na přístrojové desce strážníci zahlédli průkaz řidiče taxislužby a mobilní telefon s otevřenou aplikací pro přepravu osob, ve které byla zobrazena částka 248,85 Kč. Při kontrole uvedeného vozidla řidič předložil doklady potřebné k řízení a kopii průkazu řidiče taxislužby s tím, že originál s sebou nevozí. Na předložené kopii byla neodborně vložena fotografie a státní znak a z kontroly databáze vyšlo najevo, že pro číslo předloženého průkazu je přiřazen průkaz na jiné jméno. Muž ale stále trval na tom, že se jedná o kopii jeho průkazu, který se nakonec pokoušel ve voze najít. Přitom si hlídka všimla, že má u sebe cizí občanský průkaz, který muž na požádání předložil, a strážníci zjistili, že se nachází v databázi neplatných dokladů. Pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu padělání a pozměnění veřejné listiny byl 52 letý muž předán k dalším úkonům Policii ČR.

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulka březen2020

V novém čísle našeho časopisu vám přinášíme reportáž ze školení Poříčního útvaru, dále rozhovor s ředitelem SSHMP Mgr. Tomášem Stařeckým, nahlédneme do historie obecních policií a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)