40x40  VIDEO  Strážníci kontrolovali ženu z obavy o její zdraví, ukázalo se však, že je pouze opilá. Hlídka chtěla situaci řešit zcela v klidu, reakce ženy však byly nepřiměřené, proto nakonec museli použít donucovací prostředky. Přestupky 34 leté ženy se bude zabývat správní orgán.
Ve stanici metra Depo Hostivař si v ranních hodinách hlídka všimla sedící ženy, která se třásla, proto se chtěla přesvědčit, zda nemá zdravotní problém. Hned první reakce ženy byla neadekvátní: „Co po mně chcete, nechte mě bejt, neotravujte mě“. Alkoholový odér poukazoval na to, že zdravotní problémy to tentokrát nebudou, proto hlídka ženu vyzvala k prokázání totožnosti. Až po upozornění, že když nebude spolupracovat, bude předvedena na Policii ČR, předložila kartu zdravotní pojišťovny. Čtyřiatřicetiletá žena se odmítla podrobit dechové zkoušce a opakovaně se pokusila nastoupit do soupravy metra. Strážníci ji museli za pomocí donucovacích prostředků vždy vyvést. Ženu si posléze vyzvedl partner a jejím přestupkovým chováním se bude zabývat správní orgán.

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulka březen2020

V novém čísle našeho časopisu vám přinášíme reportáž ze školení Poříčního útvaru, dále rozhovor s ředitelem SSHMP Mgr. Tomášem Stařeckým, nahlédneme do historie obecních policií a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)