40x40Strážníci z Prahy 6 a 14 řešili případy skupinek mladistvých, kteří popíjeli alkohol. U pěti z nich byly pozitivní výsledky dechové zkoušky. V obou případech se podařilo určit osobu, která alkohol nezletilým podala.

V prvním případě konzumovala malá skupinka osob alkohol na místě, kde je to vyhláškou zakázáno. Během řešení přestupku vyšlo najevo, že jedna z dívek ještě nedosáhla plnoletosti a byla pod vlivem alkoholu. Ta se přiznala, že jí alkoholický nápoj podala její plnoletá kamarádka, která se bude za svůj čin zodpovídat správnímu orgánu. Druhý případ řešili strážníci v pražských Kyjích, kde alkohol konzumovala mládež z blízkého internátního zařízení. Víno pořídila sedmnáctiletá dívka v nedaleké večerce. Oznámením o přestupku provozovatele večerky se bude zabývat správní orgán. U pěti nezletilých osob ve věku šestnáct až sedmnáct let prokázaly dechové zkoušky hodnoty až do 0,7 ‰. Vzhledem k tomu, že ani v jednom z případů nebyl patrný akutní případ intoxikace a ohrožení zdraví, nebylo potřeba lékařského ošetření. Nezletilí byli předáni zákonným zástupcům, v případě dětí z internátního zařízení jejich vychovatelce. Všechna zjištění byla následně strážníky předána odboru sociálně právní ochrany dětí.

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulkakveten2020

V novém čísle si můžete přečíst rozhovory našich strážníků, kteří řídí vozy na odběr vzorků covid-19, dále se podíváme do historie na osvobození Plzně americkou armádou před 75 lety, nahlédneme na problematiku parkování handicapovaných osob a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)