Útvar psovodů

psi 5 20131107 1157429032Útvar psovodů (dále jen ÚP) je výkonným útvarem MP, který organizuje odborný výcvik služebních psů a jejich využívání při výkonu pracovní činnosti strážníků. Součástí tohoto útvaru je záchranná jednotka určená k nasazení při záchranných pracích.
V závěru roku 2012 disponoval ÚP celkem 20 služebními psy. Z tohoto počtu bylo 13 psů s platným osvědčením pro výkon hlídkové služby a sedm služebních psů záchranné kynologické skupiny s platnou atestací.V rámci výkonu hlídkové služby se ÚP podílel na součinnostních akcích s jednotlivými OŘ MP. Hlavní činnost spočívala ve spolupráci při zajišťování veřejného pořádku a zajištění jednotlivých hlídek při kontrolách rizikového charakteru. psi 4 20131107 1135625687Dále ÚP prováděl samostatnou činnost zaměřenou zvláště na kontroly rizikových lokalit a objektů jako jsou opuštěné budovy, nádraží, stanice metra a okrajové části hlavního města, včetně zahrádkářských a chatových kolonií. ÚP se také soustřeďoval na pravidelné kontroly parků, lesoparků a chráněných území. Prováděny dále byly kontroly lokalit enormně zatížených nápadem přestupkové a trestné činnosti.

Záchranná kynologická skupina MP (dále jen ZKS) se specializuje na sutinové vyhledání zasypaných osob a plošné vyhledání osob ztracených nebo osob, po kterých se pátrá. Skupina je velmi úzce napojena na Integrovaný záchranný systém a Generální ředitelství HZS ČR, kde plní i nadstandardní požadavky v rámci záchranné činnosti v USAR i ve fázi mezinárodního nasazení.
psi 2 20131107 1217113367V roce 2012 bylo realizováno 17 výjezdů ZKS (-9, tj. -34,6 %). 13 výjezdů bylo zaměřeno na plošné pátrání po pohřešovaných osobách, ve čtyřech případech se jednalo o sutinový zásah.
Největším kynologickým úspěchem ÚP a skupiny ZKS v roce 2012 byla bezesporu čestná povinnost zhostit se pořádání VIII. ročníku Mistrovství ČR v záchranné kynologii, které se konalo od 14. do 16. září. Strážníci zařazení do ZKS MP obsadili 2. a 3. místo v kategoriích družstev a jedno 1. a dvě 3. místa v kategoriích jednotlivců. Jedná se o jedny z nejlepších výsledků v historii těchto Mistrovství ČR.psi 1 20131107 1007260383
Kvalitu služebních psů potvrdilo i umístění na závodech hlídkové služby. Na Mistrovství obranářů SKS TART ČR se strážník z ÚP umístil na druhém místě.
Dále služební psi obsadili 3. celkové místo ve speciálních záchranářských disciplínách na závodě IZS v Kaznějově.
Významným a pro výkon služby důležitým úspěchem ÚP je umístnění psovodů MP na mezinárodním kynologickém závodě v Bratislavě, kde v kategorii družstev skončili strážníci tohoto útvaru na třetím místě. V kategorii jednotlivců obsadil psovod ÚP druhé místo ve specializaci obrany.

 youtube  Reportáže a videa
   Soutěž psovodů
   Psovodi v Divadelní ulici
   Mistrovství ČR v záchranářské kynologii 2012

 

 pavlovskyvedoucí útvaru psovodů
 Bc. Jiří Pavlovský
 zaměstnán u MP Praha od roku 1991

 
 kontakt

 

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulka kveten web 2019

V novém čísle vám přinášíme recenzi nových vozidel MP Praha Škoda Octavia Scout, dále rozhovor s Carlem Capalbem nejen o pražském maratonu, dále pohled do historie na pražské květnové povstání a mnoho dalšího.

archiv (od roku 2004)