Poděkování z fcb: moc děkuji klukům, kteří mi 3. listopadu ráno ochotně pomohli na benzínce MOL na Modřanské, Praha 4. Jste nejlepší! E. L.

Vážený pane řediteli, v uplynulých dnech se veřejnost loučila s panem Karlem Gottem. V souvislosti s  tím bylo nutné řešit celou řadu opatření a zajistit tak klidný, bezpečný a důstojný ráz pietních akcí. Dovolte mi, abych konstatoval, že zajištění ze strany všech zúčastněných subjektů bylo vysoce profesionální a bezchybné bez ohledu na časovou tíseň, ve které se některá opatření činila. Rád bych Vám vyslovil poděkování v souvislosti s podílem Městské policie hl. m. Prahy na těchto opatřeních a  velmi ocenil práci všech Vašich zaměstnanců. S pozdravem Ing. Petr Hlubuček, náměstek primátora hl. m. Prahy.

 

Dobrý den, chtěli bychom poděkovat strážníkům sl. č. 3003 a 2804, kteří nám minulý týden v pondělí hodně pomohli na letišti při hledání zavazadel a pak nás nasměřovali k odletu domů. Byli k nám a našim dětem velmi profesionální a laskaví. Udělali si čas, aby se ujistili, že jsme našli zavazadla a doprovodili nás k pobočce letecké společnosti, abychom si zarezervovali let. Velké poděkování za práci, kterou děláte! M. a A.

Dobrý den, dovolte mi, abych i touto cestou vyslovil poděkování za příkladnou spolupráci strážníků Městské policie hl. m. Prahy, kteří výraznou měrou přispěli k úspěšnému vymístění nežádoucích/neoprávněných osob z části pozemku - zahrádky č. 84, situované na pozemku par. č. 3099/1, k. ú. Michle, v lokalitě zahrádkářské kolonie Na Slatinách, Praha 10, včetně zabezpečení objektu/zahradní chatky proti opětovnému vniknutí neoprávněných osob.

Za účelem předcházení opětovnému návratu neoprávněných osob jsem si dovolil strážníky také požádat o to, aby v několika následujících dnech zvýšili hlídkovou činnost v lokalitě. V případě zjištění neoprávněného vniknutí do zahradní chatky budou o této skutečnosti informovat pracovníky referátu pozemků a celá záležitost již bude následně řešena s Policí České republiky jako neoprávněné užívání cizí věci a vniknutí. Ještě jednou velmi děkuji za spolupráci. S úctou Ing. Libor Kadlec, vedoucí referátu pozemků, MČ Praha 10.

 

Dobrý den, chtěla bych ještě jednou poděkovat strážníkům hlídky MP, která mě 10. listopadu kolem 10:00h na křižovatce Branišovská a Komořanská zastavila a upozornila, že mám skoro prázdnou pravou pneumatiku u mého auta Škoda Citigo. Načež u BUS zastávky Závist strážníci pomocí lepicí sady na kola a přivezené pumpičky kolo nafoukli. Jméno vím jen Štěpán a jeho blond vysoká kolegyně. Byli naprosto úžasní. Ráda bych, kdyby se moje pochvala dostala až k nim. Děkuju, kurýrka Lucie.

 

Dobrý den, ráda bych pochválila dnešní směnu C za pomoc a vyřešení předražené jízdy Taxi z letiště Ruzyně do hotelu. Naši hosté zaplatili za jednosměrnou jízdu 60 Euro, naštěstí si ale vyfotili SPZ dotyčného Taxi. Po telefonickém oznámení, přijela do hotelu hlídka, která si zmíněné foto převzala. Po pár hodinách stejná hlídka přijela zpět již přímo s řidičem Taxi, který vrátil našim hostům peníze za předraženou jízdu. Díky této skutečnosti byli hosté velice mile překvapeni, jak to u nás funguje a  přehodnotili svůj názor na ČR. Oba strážníci směny C byli velice ochotní. Děkujeme. S pozdravem K. N.

 

Dobrý den, bydlím v obci Havlovice okres Trutnov a v sobotu dne 9. 11. 2019 jsem se se svým druhem (59 let) zúčastnila nohejbalového turnaje v Hostinném, okres Trutnov. Turnaje se účastnil i strážník Městské policie Praha Radek Vaníček. Po odehrání našeho druhého zápasu, asi kolem 12:30, měl můj parter náhlou srdeční zástavu. Strážník bez sebemenšího zaváhání začal s téměř profesionální resuscitací a pokračoval až do doby, kdy dorazili zástupci PČR Hostinné s AED a následně rychlá záchranná služba Vrchlabí. Partner se z umělého spánku probral ještě ten den kolem 21:30 bez jakéhokoli následného poškození mozku. Po rozhovoru s lékařem ARO ve Fakultní nemocnici Hradec Králové je na tom můj přítel tak dobře zejména kvůli tomu, že mu byla okamžitě poskytnuta odborná pomoc a to vaším strážníkem. Kéž by byli všichni strážníci tak skvělí, jako výše zmiňovaný zachránce. Chtěla jsem, abyste věděli, jak skvělého pracovníka a člověka máte ve svých řadách a je-li to možné, abyste ho náležitě ocenili. Já sama mu budu zavázána za tento hrdinský čin do konce života. Děkuji J. M.

 

Vážený pane řediteli, dne 8. 11. 2019 jsem požádal pana ředitele OŘ Praha 13, pod které spadá lokalita Praha Zličín, o pomoc s řešením situace, kdy v bezprostřední blízkosti mateřské a základní školy Nedašovská docházelo k pravidelnému obtěžování a ohrožování dětí volně pobíhajícími psy. Od pondělí 11. 11. 2019 (v době mezi 7:30 a 8:00, kdy byla situace nejhorší, protože výskyt dětí je zde nejvyšší) zde potkáváme hlídku městské policie. Situace se výrazně zlepšila. Rodiče se shodují, že v okolí školy drží majitelé psů svůj majetek na vodítku. Děti už nemají strach, že je před školkou/školou pokouše pes. Děkuji panu řediteli za jeho okamžitou reakci, která vyřešila tento dlouhodobě trvající problém. S pozdravem M. K.

Vážený pane řediteli, v souvislosti s povinnostmi právnických osob a podnikajících fyzických osob na úseku požární ochrany, vyplývajícími ze současně platné legislativy, byl v objektu Škodova paláce, v  pátek dne 04. 10. 2019, vyhlášen cvičný požární poplach s evakuací všech přítomných osob. Na velmi dobrém výsledku celé akce se jak v přípravném období, tak i v jejím průběhu, aktivně podílel vedoucí služebny, Uhelný trh 10, Praha l. Pozitivně lze hodnotit i aktivní přístup kolektivu zaměstnanců strážní služby – ev. č. 1834, 2826, 1943, 1873 a 1182 – zabezpečujících v uvedený den zvýšenou ostrahu Škodova paláce, včetně související kontrolní činnosti. Realizovaná akce proběhla na požadované úrovni a splnila tak svůj plánovaný cíl. Touto cestou Vám chci vyjádřit poděkování za projevenou pomoc a  odpovědný přístup Vašich zaměstnanců. S pozdravem Ing. Iveta Pekárková, ředitelka odboru služeb, MHMP.

 

Dobrý den, velmi rád bych poděkoval službu konajícím strážníkům služebny Městské policie hl. m. Prahy, ředitelství MP Praha 11, kteří mi dnes, v pátek 15. 11. 2019 ve večerních hodinách (kolem 19:00), pomohli najít telefon. Ten jsem ztratil několik hodin předtím. Jeden ze strážníků se mnou šel k autu, aby mé číslo prozvonil, zda telefon není v autě (byť jsem ho důkladně prohledal). Tam sice nebyl, ale hovor přijala nálezkyně, která si telefon vzala k sobě a následně mi jej předala. Na pražskou městskou policii jsem se v minulosti obrátil již mnohokrát, nikdy však kvůli sobě. Ale vždy jsem se setkal se vstřícností a profesionalitou. Díky ochotě a proaktivitě strážníků MP Praha 11 jsem se tento den stal jedním z občanů, kteří se s důvěrou na MP Praha obrátili s prosbou o pomoc a nebyli zklamáni. Ušetřili jste mi spoustu starostí s dohledáváním a obnovováním kontaktů, fotek a dokumentů, které jsem v  telefonu měl. Veliké díky! H. Z.

Dobrý den, chtěl bych pochválit vašeho strážníka, služební číslo 1691, za velmi korektní a profesionální přístup, jehož jsem byl svědkem dne 18. 11. 2019 cca ve 21 hodin v ulici V Celnici, Praha 1. Při snímání zádržného prostředku z vozidla strážník výše uvedeného čísla postupoval velmi korektně, jasně vysvětloval situaci a choval se velmi klidně a profesionálně na úrovni i v místy vypjaté situaci. Je velmi dobře, že v Městské policii Praha pracují takoví lidé, kteří jsou profesionálně i odborně na výši a  Městské policii Praha dělají čest a dobré jméno. Díky Vám za to a zůstávám s pozdravem MUDr. Z. S.

Vážený pane řediteli, dnes, v úterý 19. 11. krátce po třetí hodině ráno, mě hlídka MP pomohla vyndat z vany manželku. Není to žert. Mám 82 let, manželka 80, prodělává chemoterapii a má křehké kosti. Přes tři hodiny jsem se marně snažil pomoci jí v těsné koupelně opatrně z vany, kde uklouzla. Byl jsem bezmocný a bezradný. Volal jsem 156 a služba řekla, že mi pošle hlídku. Přijeli a byli velice sympatičtí, ochotní, opatrní, jemní a šikovní. Vše se zdařilo bez sebemenšího úrazu manželky, jehož jsem se obával. Bohužel neznám číslo té hlídky, ani kam přísluší. Jeden byl ve středním věku, pravděpodobně bez vlasů, nebo vysoko vystříhaný, druhý mladší. Nabídli, že se mohu na MP obrátit případně i jindy. Jsem velmi vděčný a s manželkou jim velice děkujeme. L. B., Praha 4.

 

Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkoval za zajištění programu Městské policie hlavního města Prahy u příležitosti akce s názvem „Prezentace složek Integrovaného záchranného systému“, která se uskutečnila dne 26. 09. 2019 na Vypichu v předpolí Obory Hvězda na Praze 6. Lákadlem zejména malých návštěvníků bylo vozidlo z Obvodního ředitelství MP Praha 6, elektrokolo i motocykl. Zajímavé ukázky předvedli veřejnosti koně, psi hlídkoví i psi, kteří zachraňují životy obyvatel. Veřejnosti i dětem z mateřských a základních škol se akce na Vypichu velmi líbila. Těšíme se na další spolupráci v roce 2020. S poděkováním a pozdravem Mgr. Ondřej Kolář, starosta MČ Praha 6.

 

Vážený pane řediteli, včera mě na parkovišti v ulici Lhotecká, Praha 12, zablokoval další řidič takovým způsobem, že jsem nemohla vůbec vyjet. Nenechal ve svém vozidle ani na sebe telefon a situace se zdála neřešitelná. Zavolala jsem tedy telefonicky linku 158, a zde na mě byl policista velmi neurvalý a  neochotný a nakonec mi položil telefon. Nepřekvapilo mě to. Zavolala jsem tedy na linku 156, a zde mě velmi mile ujistili, že na místo přijede hlídka a to se i za chvíli stalo. Oba strážníci byli celou dobu velmi milí, profesionální a velmi mi pomohli. Situaci na místě vyřešili takovým způsobem, že jsem za chvíli mohla odjet. V dnešní době téměř zázrak. Chtěla bych jim tímto velmi poděkovat a vyjádřit svůj vděk nejen za pohotové řešení situace, ale hlavně za lidský přístup. S pozdravem M. N.

Vážený pane řediteli, za Oddělení bezpečnosti a krizového řízení Českého rozhlasu, bych chtěl poděkovat strážníkům Městské policie hl. m. Prahy za vzorný přístup při plnění služebních povinností v průběhu příprav veřejné mezinárodní Konference 89 Českého rozhlasu, které probíhaly v sobotu 9.  11. 2019 poblíž nové budovy Národního muzea (bývalá budova Federálního shromáždění). Obzvláště bych chtěl poděkovat příslušníkům motorizované hlídky MP se služebními čísly 1607 a 3415 pod volacím znakem ASTRA 120. Dále bych chtěl uvést, že  si cením profesionálního přístupu strážníků MP hl. m. Prahy, která nám aktivně pomáhá zajistit hladký a bezpečný průběh prioritních veřejných akcí ČRo. Děkuji. S přátelským pozdravem M. B., bezpečnostní analytik

Vážený pane řediteli, dovolte, abych Vás touto cestou informovala o velice nadstandardní spolupráci s panem Karlem Kuberou, poděkovala mu za pomoc při včerejší akci.  MČ Praha 21 na základě pravomocného vykonatelného rozhodnutí MHMP, OOP kácela dřeviny – stromy u autobusové zastávky Rápošovská, k. ú. Újezd nad Lesy. Pan K. Kubera během velmi krátké doby, kdy jsem mu telefonicky sdělila hodinu zahájení akce, zajistil účast strážníků MP HMP. Vše proběhlo bez mimořádných okolností, stromy bylo možné v klidu pokácet, nezbytné však bylo řídit dopravu na hlavní komunikaci. Mé poděkování platí i všem strážníkům MP HMP, resp. z uvedených služeben. Jedná se jen o jednu z mnoha akcí, kdy pan K. Kubera OŽPD pomohl. Děkuji Vám všem, zůstávám s pozdravem JUDr. Vladimíra Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy, MČ Praha 21.

Vážená paní ředitelko, chci Vám osobně a všem policistům pod vaším vedením poděkovat za včerejší nalezení mého osmiletého syna Nicholase. Včera 25. 11. 19 po 16 h se ztratil babičce z dohledu v areálu ZUŠ Ratibořická a ZŠ Ratibořická v Horních Počernicích – spěchal na hudební nauku. Neměl u sebe telefon a nikdy samostatně nikam nejezdil, vždy pouze s doprovodem. Volala jsem na tísňovou linku 156 s žádosti o pomoc v hledání syna, rodiče byli v práci a babička (ročník 1940) fyzický není schopná areál ve tmě obejit a bála se místo ztráty vnuka opustit. Ihned po zavolání a ohlášení zmizení přijela za babičkou ke škole v Horních Počernicích policejní hlídka, prohledali areál mezi školami.  Syna našli policisté v místě trvalého bydliště ul. Lipnická 1448, Praha 9 – Kyje, sám přijel autobusem z Horních Počernic a pak metrem na Rajskou zahradu a dalším autobusem do domova.  Naštěstí se nic mu nestalo a je výrazně poučen nikdy neopakovat samostatné cesty bez nahlášení. Chci poděkovat za lidský přístup k nám rodičům, vaši kolegové s námi byli ve stálém telefonickém spojení, za rychlou reakci a  vstřícnost.  Ihned nám dali vědět, že chlapec se našel a syna nám předali. Děkuji všem, kdo k  vypátrání syna přispěli, za velmi profesionální přístup. S pozdravem T. K.

Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych Vám a všem Vašim podřízeným poděkoval za spolupráci a  nasazení během oslav 30. výročí 17. listopadu 1989 a dalších akcí spojených s tímto významným svátkem našich soudobých dějin. Díky Vaší příkladné spolupráci se tyto akce a oslavy obešly bez jakýchkoli vážných incidentů a nepříjemností. S pozdravem Ing. Petr Hlubuček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí, infrastruktury.

 

Vážený pane řediteli, velmi děkuji za spolupráci při kácení a instalaci vánočního stromu na Kubánském náměstí. Akce dle mého proběhla velmi hladce, s drobnou ignorací některých řidičů, nicméně výsledek a čas strávený při této akci byl bezproblémový. Ještě jednou děkuji vedení a všem vaším strážníkům podílejícím se na této akci a jsem s pozdravem Ing. Jiří Procházka, vedoucí oddělení městské zeleně a  čistoty, ÚMČ Praha 10.

 

Dobrý den, 26. 11. kolem 14:00 mi pomohli z krizové situace strážníci s číslem 2144 a 3415 - Astra 120.

Chtěla bych je pochválit za jejich pohotovost a slušnost. Poprvé jsem narazila na slušné a vtipné strážníky. Děkuji P.

Vážený pane řediteli, obdobně jako v předchozích letech proběhla ve dnech 4., 7., a 12. 11. 2019 ve spolupráci Oddělení prevence MP hl. m. Prahy, krajského koordinátora BESIP a našeho odboru preventivní dopravně - bezpečností akce s názvem „Nejezdi jak netopejr". Akce byla zaměřená zejména na nedostatečně osvětlené cyklisty a chodce. Cyklisté a chodci byli informováni o svých povinnostech, možných následcích nedodržování těchto povinností jak v rovině sankčního postihu, tak z pohledu příčin a následků nejzávažnějších dopravních nehod za účasti cyklistů a neosvětlených chodců a byli jim poskytnuty chybějící prvky povinné výbavy. I přes ne vždy příznivé klimatické podmínky bylo ve všech termínech osloveno vysoké množství cyklistů a chodců. Velice příznivě hodnotíme jak nízký podíl neosvětlených cyklistů, kterých byly na každé akci zaznamenány jednotky případů, tak pozitivní reakci všech oslovených cyklistů i chodců. Tyto skutečnosti hovoří o přiměřeném a profesionálním přístupu strážníků i kvalitním zajištění akce. Nejčastějšími zaznamenanými nedostatky ve výbavě jízdních kol byla v tomto roce absence předepsaných odrazek, či nevhodně seřízené či oslňující osvětlení jízdních kol. Vzhledem k uvedeným skutečnostem považujeme za žádoucí pokračování akce v příštích letech a  těšíme se na další spolupráci. S pozdravem Ing. Libor Šídlo, ředitel odboru dopravy, Magistrát HMP.

 

Vážený pane řediteli, dovolte mi ocenit velké nasazení i ochotu všech strážníků při zajištění Dnů Prahy 15. Jejich hladký průběh, včetně dopravního omezení, byl i zásluhou strážníků z OŘ Policie Praha 15. Díky vzorné spolupráci i letos naše oslavy proběhly v klidu a bez kolizí a komplikací. Jen těžko mohu vyzvednout některý z těchto dní, vzhledem k tomu, že strážníci aktivně přistupovali ke všem akcím. Ochotně a trpělivě řešili drobné situace (např. ztracené dítě) a věřím, že je občané vnímali pozitivně a  nerepresivně. Dovoluji si Vás požádat i o předání našich díků též Vašim spolupracovníkům. Zároveň dovolte v čase předvánočním, popřát klid a pohodu v kruhu pracovním i rodinném nejen Vám, ale i  všem Vašim kolegům a těšíme se na setkání i v následujícím roce. Děkuji a těším se na další spolupráci. Mgr. Jitka Kolářová, místostarostka MČ Praha 15.

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulka březen2020

V novém čísle našeho časopisu vám přinášíme reportáž ze školení Poříčního útvaru, dále rozhovor s ředitelem SSHMP Mgr. Tomášem Stařeckým, nahlédneme do historie obecních policií a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)