Vážený pane řediteli, rády bychom vám poděkovaly za pěknou a přínosnou exkurzi na jízdní policii Praha Troja v rámci Dne integrovaných záchranných složek. Děti byly nadšené z  výkladu a vstřícnosti vašich zaměstnanců. Pevně věříme, že budeme moci nadále využívat vašich služeb v rámci dalších exkurzí. Děkujeme a přejeme mnoho úspěchů v práci učitelky MŠ a ZŠ Vodičková a všechny děti.

Vážená městská  policie, musím poděkovat za to, že máte ve svém týmu takové zaměstnance, jako jsou policisté č. 2829 a 2824! Jejich přístup k práci je úžasný!  Dost mi pomohli nejen řešit náš problém, ale hlavně vzbudili ve mně pocit, že má  ještě  cenu věřit městské policii.  Jejich chování  musím opravdu pochválit!  Paní policistka č. 2829 je neskutečná! Takových lidí je málo!!! S pozdravem H. A.

Vážený pane řediteli, dne 21. 9. 2019 se uskutečnilo cvičení protipovodňové ochrany hlavního města Prahy VODA 2019, jehož cílem bylo prověření schopnosti aktivovat a koordinovat složky zajišťující výstavbu mobilních prvků protipovodňové ochrany hlavního města Prahy a  čerpání na kanalizační a stokové síti. V souvislosti s tímto cvičením Vám, pane řediteli, děkuji za příkladné zajištění splnění cílů vyplývajících z Plánu provedení cvičení VODA 2019, kterých se Městská policie hlavního města Prahy příkladně zhostila. Zároveň Vás chci požádat o předání mého poděkování i všem pracovníkům Vámi řízené organizace, kteří se na cvičení VODA 2019 aktivně podíleli. S pozdravem MUDr. Zdeněk Hřib, primátor hlavního města Prahy.

Vážený pane řediteli, chtěla bych touto cestou poděkovat za obětavou pomoc Vašich dvou strážníků, kteří mi pomohli při transportu mé nemocné matky do domácího ošetření. Jejich pomoc spočívala ve vynesení matky na invalidním vozíku po 13 schodech k výtahu. Nebýt těchto strážníků, tak se návrat mé matky domů stal neřešitelným. Jednalo se o strážníka se sl. číslem 2245 a jeho kolegu (druhé číslo mám špatně napsané, omlouvám se). S přátelským pozdravem a velkým díkem Š. Č., Praha 6.

 

Dobrý den pane magistře, ráda bych touto cestou poděkovala za součinnost, kterou jste nám poskytli při včerejší noční kontrole dodržování ustanovení obecně závazné vyhlášky č. 10/2015 Sb. h. m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2013 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace, tzn. dodržování stanoveného času provozu kasin od 10,00 do 22,00 hod. Poděkování patří především Vašim strážníkům sl. čísla 2404 a 3375, jejichž profesionalita a pomoc byly přínosem při této noční akci. Ještě jednou děkuji a přeji krásný den L. G., vedoucí oddělení místních příjmů OEK, Úřad MČ Praha 10.

 

Vážený pane řediteli, rádi bychom Vám vyslovili uznání za práci a za pomoc nám, občanům.

Jsme zahrádkáři organizovaní v Českém zahrádkářském svazu a členové zahrádkářské kolonie

Ořechovka v Praze 6. Naše kolonie je častým cílem nenechavců a těch ostatních, kteří společným hodnotám dokáží dát co proto. Za devadesát let co kolonie funguje, si toho užila víc než dost. Řešení a změna k lepšímu nastala až po realizaci nápadu požádat o pomoc Městskou policii. V současné sobě mají vaši policisté od kolonie klíče a pobertové a nepřizpůsobiví občané už si dali mezi sebou zprávu, že tato lokalita není pro ně to pravé. Váš strážník poctivě kolonii prochází a do podrobna ji zná. V praxi tak potvrzujete, že prevence a důsledná práce je ten nejúčinnější způsob, jak situaci zlepšit. Naše kolonie má přes sto zahrádek. Všichni si váží práce Městské policie, oceňují a chválí vaši práci. Uvítáme, když víc než záslužnou práci našeho/vašeho policisty oceníte i vy. Opravdu si to za svou skromnost a poctivost zaslouží. S pozdravem J. P., předseda výboru kolonie Čsz č. 48.

 

Vážený pane řediteli, touto cestou chci poděkovat Vašim podřízeným za poskytnutí nadstandardní součinnosti při realizaci akce pod názvem „Den bezpečí" pro děti z mateřských škol městské části Praha 2. Tato akce se uskutečnila v úterý 8. října 2019 na dětském hřišti v  Apolinářské ulici. Strážníci se velmi aktivně věnovali dětem a svým obětavým přístupem pomohli ke zdárnému průběhu dne. Vše spojené s touto akci pokládám za velmi zdařilé a doufám do budoucna v další spolupráci. S pozdravem P. H. vedoucí odboru školství, MČ Praha 2.

 

Dobrý den, ráda bych touto cestou poděkovala strážníkovi sl. č. 2719, který nám velmi pomohl 7. 9. 2019 v ulici Šaldova Praha 8 s řešením situace s nevhodně zaparkovaným autem, které nás blokovalo. Strážník byl velmi milý a vstřícný a situaci pomohl efektivně vyřešit. Děkuji. S  pozdravem K. K.

Vážený pane řediteli, chtěli bychom Vám touto cestou poděkovat za účast Vaší organizace na námi realizované akci DNY IZS 2019 a předcházejícího TÝDNE HRDINŮ pro děti ze základních škol, která proběhla na Výstavišti Praha ve dnech 9. až 14. září 2019. Především díky účasti a osobnímu přístupu lidí z Vaší organizace, ale i ostatních složek, se akce mohla rozšířit na dvoudenní a cyklus pro základní školy i pro druhé stupně. Znovu se tak podařilo ji udělat atraktivnější jak pro návštěvníky, kterých přišlo více jak 12 000, tak i pro Vás, samotné účastníky. Přijměte za to od nás velké díky. Nyní již začínáme pracovat na přípravě dalšího ročníku, jehož doufáme, že zůstanete součástí. DNY IZS 2020 se uskuteční 11. – 12. září 2020 a Týden hrdinů 7. - 10. září 2020. Žádáme Vás proto již nyní o účast Vaší organizace na této akci v maximálním možném rozsahu, a to včetně vašich didaktiků a preventistů během výukového cyklu Týden hrdinů, protože jste v každém ročníku důležitou a zajímavou součástí, a rádi bychom v této úspěšné spolupráci dále pokračovali. Předem děkujeme za Váš vstřícný postoj a těšíme se na spolupráci! S přátelským pozdravem Tomáš Hübl, předseda představenstva Výstaviště Praha a.s.

 

Dobrý den, ráda bych podala pochvalu na 3 členy Městské policie Prahy 1, jejich sl. čísla jsou 2437, 1276, 2420. Dne 24. 10. 2019 nám přestalo jet auto v ulici Štupartská, je to jednosměrná silnice a Vaši pracovníci přijeli a vše velice profesionálně vyřešili. Ulici uzavřeli na 3 hodiny a  celou dobu nás uklidňovali a čekali na příjezd odtahovky. Ještě bych chtěla vyzdvihnout, že mluví velice dobře anglicky a majitel auta, který není Čech, to velice ocenil a chtěl by ještě jednou poděkovat. Děkuji za Vaše pracovníky. S pozdravem S. S.

 

Vážený pane řediteli, prosím, abyste tlumočili poděkování ode mne i od mé manželky strážníkovi č. 2695. Včera jsme s manželkou (oba jsme důchodci) hledali na Vítězném náměstí zastávku autobusu č. 340. Na místě, kde bývala, už není, a chvíli jsme marně hledali, kde ji najít, takže hrozilo, že nám ujede vyhlédnutý spoj. Obrátil jsem se na zmíněného strážníka, který procházel nedaleko od nás. Velmi rychle a efektivně nám pomohl zastávku najít, takže jsme nezmeškali odjezd autobusu a do cíle jsme se dostali včas. Ačkoli jsme mu na místě krátce poděkovali, jeho ochota, příjemné a povzbuzující chování po celou dobu, co se nám věnoval, i  rychlost a efektivita natolik vynikaly nad tím, na co jsme v takových situacích zvyklí, že Vás prosím, abyste mu prostřednictvím jeho nadřízeného ještě jednou tlumočil náš dík. S pozdravem M. Ch.

 

Přeji hezké páteční dopoledne. Dne 31. 10. 2019 se host hotelu Four Seasons obrátil na hotel s žádostí o pomoc v souvislosti s nepoctivým řidičem vozidla TAXI, které využil ke svému návratu do hotelu ve večerních hodinách předchozího dne. Hostovi měla  být ve vozidle TAXI vrácena česká stokoruna, ač platil padesátieurovou bankovkou s tím, že si host asi spletl bankovky. Host tedy zaplatil znovu, ale  v dolarech. Až po chvíli, co vozidlo TAXI odjelo, si host uvědomil, že byl řidičem taxi uveden v omyl a okraden. Hotel se prostřednictvím Security oddělení hotelu obrátil na Taxi team Městské policie Praha. Došlo k základnímu předání informací a zprostředkování setkání Taxi teamu MP a hosta. Ač informace o řidiči a vozidlu byly jen částečné, tedy bez RZ vozidla a dokladu za platbu, Taxi team dokázal
vozidlo i řidiče ve večerních hodinách dne 31. 10. 2019 vypátrat. Řidič taxi se ve společnosti strážníků Taxi teamu dostavil na hotel a hostovi byly vráceny neoprávněně získané finanční prostředky. Jménem našeho hotelu i hosta děkuji Taxi teamu za odvedenou práci. Taxi team se skvěle orientuje ve své oblasti zájmu a výtečně reprezentuje činnost celé MP směrem k našim občanům a zahraničním hostům. Prosím vedení městské policie o předání našeho poděkování všem členům Taxi teamu. Děkuji Vám. P. T.

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulkakveten2020

V novém čísle si můžete přečíst rozhovory našich strážníků, kteří řídí vozy na odběr vzorků covid-19, dále se podíváme do historie na osvobození Plzně americkou armádou před 75 lety, nahlédneme na problematiku parkování handicapovaných osob a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)