Poděkování Krajského vojenského velitelství hl. m. Praha – řediteli městské policie ze dne 4. ledna 2016

Vážený pane řediteli, od roku 2003, kdy byly zřízeny při krajských vojenských velitelstvích roty aktivních záloh, se této činnosti účastní i občané, kteří se dobrovolně rozhodli zvyšovat svoji vojensko-odbornou připravenost na pravidelných vojenských cvičeních. Tito lidé obětují svůj volný čas, aby byli vycvičeni a v případě potřeby připraveni bránit svoji vlast, nebo pomoci v teritoriu, které jim bylo určeno eliminovat jak vojenská, tak i nevojenská ohrožení v úzké spolupráci s Integrovaným záchranným systémem. Příprava příslušníků aktivních záloh by se neobešla nejen bez jejich přesvědčení, že dělají „správnou věc“, ale především bez podpory zaměstnavatelů jako jste Vy. Dovolte mi, abych vyjádřil své uznání a poděkoval Vám prostřednictvím tohoto dopisu, že máte pochopení pro tuto činnost a umožňujete jednomu z Vašich zaměstnanců panu svobodníkovi v záloze Bc. Jaroslavu Kudláčkovi, střelci pěší roty aktivních záloh u Krajského vojenského velitelství hlavní město Praha, účastnit se výcviku v době, kdy by jinak vykonával své každodenní pracovní povinnosti. Vašeho přístupu si velice vážím. Je to skvělý příklad spolupráce mezi Armádou České republiky, zaměstnavateli našich vojáků a příslušníky záloh. Zároveň věřím, že přijetím nových branných zákonů, které jsou nyní schvalovány, se významně zlepší i podpora zaměstnavatelů našich vojáků. Na závěr si dovoluji popřát Vám, Vašim kolegům, rodinám a v neposlední řadě Vaší organizaci do Nového roku 2016 vše nejlepší, mnoho štěstí a hodně úspěchů. S pozdravem.

Poděkování z přepisu telefonního hovoru na operační středisko OŘ MP Praha 6 – strážníkům OŘ MP Praha 6 ze dne 5. ledna 2016 – 00:29 hod.

Oznamovatel: Dobrý večer, je to asi hodinka a půl, co jsem k Vám volal ohledně výjezdu policejní hlídky do hotelu Crystal kvůli tomu parkování, tak jsem chtěl strašně moc poděkovat. Posádka, která přijela, byli strašně úžasní, byli ve složení – mladá slečna, mladý kluk a pán asi pětačtyřicet roků. Fakticky strašně moc hodní, vyšli nám vstříc a všechno se to tady pokusili profesionálně vyřešit, takže děkuji, děkuji moc. Operační středisko: Nemáte zač, to jste hodný, že jste takto zavolal. Oznamovatel: Ne , bylo to vyloženě, já jsem tam čekal a nejenom, že jsem to oznámil, čekali jsme venku, aby se to prostě, aby věděli o co šlo. Fakticky s profesionálním přístupem to řešili na hotelu. Byli vynikající. Nevím, jak jim to pomůže, ale asi jim to řekněte nebo já nevím. Prostě byli vynikající, fakt děkuji moc, děkuji moc. Operační středisko: Dobře, tak děkuji mockrát.

Poděkování vedoucího MDC a parkování – strážníkovi OŘ MP Praha 11 ze dne 6. ledna 2016

Dobrý den, dnes jsem měl možnost se pracovně setkat na MČ Praha 11 v ulici Gregorova při úředním jednání v rámci vyklízení parkoviště s Vašim strážníkem sl. č. 3041 (jméno bohužel neznám). Musím říci, že jsem byl upřímně velmi mile překvapen kvalitou tohoto strážníka, který celé jednání de facto vedl, a to neměl všechny potřebné informace s tím, že vycházel pouze z jemu známých faktů, a přesto si vedl opravdu profesionálně a velmi kultivovaně. A to na jednání byli i zástupci místní samosprávy, právník úřadu a stejně pan strážník se ujal slova a celé jednání vedl. A vedl si opravdu dobře. Vždy jsem si myslel, že kvalita strážníků MP je dejme tomu kolísavá, ale pan strážník č. 3041 mi ukázal, že i mezi policisty MP jsou velmi chytří lidé, kteří jsou evidentně na svém místě. Proto mi dovolte Vaším prostřednictvím tomuto strážníkovi znovu poděkovat za jeho zcela profesionální vystupování a Vám mohu pouze tohoto člověka závidět. Pokud máte ve své kompetenci i udělování odměn, rád bych se za pana strážníka přimluvil. Myslím, že byste se měli o tohoto strážníka více zajímat, neboť si myslím, že na ulici je ho škoda, ale díky za něj. Ještě jednou díky za strážníka sl. č. 3041.

Poděkování Magistrátu hl.m.Prahy, odboru živnostenského a občanskoprávního – strážníkům OŘ MP Praha 1 ze dne 7. ledna 2016

Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych touto cestou vyjádřil poděkování za dosavadní spolupráci při kontrolních akcích v lokalitě Staroměstského náměstí a Pražské památkové rezervace. Na základě našich předešlých jednání byly konkrétní požadavky na spolupráci v oblasti kontrol se zaměřením na dodržování zákona o regulaci reklamy, tržního řádu a dalších platných předpisů v této lokalitě konzultovány s Mgr. Ludvíkem Klemou a následně jeho prostřednictvím došlo k realizaci spolupráce, bez níž by řada kontrol nemohla být úspěšně dokončena, neboť pracovníci zdejšího odboru nedisponují právem požadovat prokázání totožnosti a mnohdy ani nemají technické prostředky ke zjištění a zajištění důkazů pro následná správní řízení. Tyto kontroly byly zahájeny dne 18. 7. 2015 a jsou plánovány a upřesňovány společně s ředitelem OŘ MP Praha 1, Bc. Miroslavem Stejskalem a Martinem Hájkem, DiS, a nadále probíhají nejen ve dne, ale i v nočních hodinách a o víkendech. Na základě vyhodnocení, které zasílám v příloze pro Vaši informaci, bych jménem ředitelky odboru JUDr. Evy Novákové a všech pracovníků odboru rád poděkoval všem jmenovaným a zejména strážníkům, kteří se na uvedených akcích podíleli, neboť mnohdy jejich ochota a iniciativa na místě kontroly nebo při plánování konkrétních akcí významně přispěla k zajištění důkazů či úspěšnému vyřízení přestupků a správních deliktů na místě. Těším se na další spolupráci. S pozdravem.

Poděkování starosty MČ Praha 4 – strážníkům prevence MP a OŘ MP Praha 4 ze dne 7. ledna 2016

Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkoval za zajištění programu Městské policie hl. m. Prahy, a to u příležitosti Dne Země, Mezinárodního dne dětí, Dne bez aut a Rozloučení s létem za prezentace složek Integrovaného záchranného systému. Akcí se zúčastnilo vždy několik set dětí z MŠ a ZŠ, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 4. Přišla se podívat i široká veřejnost a dostáváme na prezentace složek Městské policie velice pochvalné ohlasy. V soutěži ZŠ a MŠ ve sběru tvrdého pečiva pro koně Městské policie hl. m. Prahy byla předána více jak tuna tvrdého pečiva. Pevně věřím, že oboustranná spolupráce v následujících akcích i v létech budoucích bude ku prospěchu všech. Vážený pane řediteli, přeji Vám a celému kolektivu úspěšný rok 2016. S poděkováním a pozdravem.

Poděkování občanky V.V. – strážníkům OŘ MP Praha 11 ze dne 8. ledna 2016

Přeji dobrý den, dnes ráno jsem měla nepříjemnou příhodu. V ul. U Modré školy jsem zastavila na parkovišti u silnice, kde každý den vysazuji syna do školy. Vždy nabírám na tomto místě kolegyni. Dnes měla zpoždění, takže jsem musela chvíli čekat. Mám auto Citroen Xsara staršího typu a s tímto jezdím jen občas. A jelikož jsem zvyklá na jiné auto, kde se vypínají světla při vytažení klíčku, stalo se to, že jsem zapomněla zhasnout. A jak není až tak silná baterka v těchto mrazech, auto už nešlo nastartovat. To bylo krátké vysvětlení a teď k věci. Strašně moc bych chtěla poděkovat dvěma pánům od městské policie, kteří přijeli posypat přechod solí, aby neklouzal. Oslovila jsem je s tím, co se mi stalo a oni velmi ochotně a mile dojeli pro kabely a auto mi pomohli nastartovat. Opravdu velmi mě potěšilo, jak byli vstřícní a příjemní. Musela jsem Vám to napsat, protože si myslím, že ne vždy je práce tzv. měšťáků doceněná. Pánové se jmenovali pan Vašák 3014 a pan Nožín 2364. Já i kolegyně jsme byly opravdu „unešeny“ rychlostí a velmi příjemným jednáním obou těchto pánů. Necháme jim opravdu moc poděkovat a přejeme klidnou službu. Prosím, vyřiďte jim, že jsem moc vděčná za pomoc a obětavost. Děkuji a jsem s pozdravem.

Poděkování Městské části Praha 4 – strážníkům OŘ MP Praha 4 ze dne 9. ledna 2016

Úřad městské části Praha 4, odbor stavební, obdržel dne 5.10.2015 oznámení, že na pozemky parc. č. 829/1 a 829/6 v k.ú. Kunratice ležící v ochranném pásmu Údolí Kunratického potoka je navážen sypký materiál neznámého původu. Na základě oznámení bylo provedeno místní šetření a vzniklo zde podezření, že na pozemku vzniká nepovolená skládka, neboť na pozemcích v celkové rozloze 11000m² byla na ½ již rozhrnuta vrstva nezjištěného materiálu ve výši cca 80 cm až cca 150 cm a na druhé polovině je v současné době navezeno cca 50 hald různorodého materiálu. Na základě zjištění se stavební úřad dne 12.10.2015 obrátil na Městskou policii Praha – okrsek Kunratice č. 23, se sídlem Kostelní nám. č.p. 34, Kunratice se žádostí o součinnost při zjištění pachatele. Dne 23.10.2015 oznámila telefonicky hlídka MP, že na pozemek najíždí bagr spol. ….., která chce navezené haldy zahrnout. Tímto včasným zásahem pracovníků městské policie se podařilo zabránit vytváření rozsáhlé nepovolené skládky v lokalitě přírodní památky Údolí Kunratického potoka. Stavební úřad touto cestou děkuje pracovníkům Městské policie Praha-okrsek Kunratice č. 23 za rychlou a profesionální součinnost, díky které se podařilo zabránit rozsáhlému protiprávnímu jednání.

Poděkování Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy – strážníkům OŘ MP Praha 10 ze dne 11. ledna 2016

Vážená paní vedoucí, jménem pana ředitele MUDr. Petra Koloucha, MBA i vedoucího provozu výjezdových skupin Mgr. Radovana Šmata předávám k Vašemu využití část hlášení inspektora provozu ZZS HMP, ve kterém je uvedeno poděkování strážníkům MP, kteří dne 1. 1. 2016 v cca 8,36 hod. na Římanské ulici – před domem č. 10, Praha 10 – Vinohrady prováděli u pacienta resuscitaci a následně poskytli součinnost našim výjezdovým skupinám. „Příslušníci Městské policie prokázali na místě obrovské nasazení a perfektní základní neodkladnou resuscitaci vč. vyproštění pacienta. Pokud by to bylo jen trochu možné, zasloužili by si oficiálně poděkovat“. S přáním všeho nejlepšího do roku 2016 jsem s pozdravem.

Poděkování Pobočky 15 Konfederace politických vězňů ČR – strážníkům oddělení prevence ze dne 14. ledna 2016

Vážený pane řediteli, sdělujeme Vám, že dne 15. prosince 2015 se uskutečnila beseda s příslušníky Městské policie hl. m. Prahy, s paní vrchní komisařkou Hana Krumlovskou a s panem vrchním inspektorem Oldřichem Jurčíkem, za účasti členů naší Pobočky 15 Konfederace politických vězňů Praha. Beseda se týkala zvýšení bezpečnosti seniorů, včetně jejich ochrany proti tzv. šmejdům. V rámci uvedené besedy byla předána Vašimi příslušníky, jako dar každému účastníku, tématická brožura a byly předvedeny a rovněž předány pomůcky pro zvýšení osobní bezpečnosti. Oba policisté uvedli ze své praxe řadu případů, v jakých situacích a jakými způsoby bývá ohrožena bezpečnost, zejména starších občanů. Na tyto případy reagovali členové pobočky s uvedením vlastních zkušeností. Beseda proběhla za velkého zájmu přítomných členů. Doufáme, a předpokládáme, že shora uvedeným policistům bude z Vaší strany umožněno uskutečnit další besedu, která bude doplněna promítnutím instruktážního filmu. Děkujeme za Váš zájem o bezpečnostní témata pro seniory a zůstáváme s pozdravem.

Poděkování ZŠ Bří Venclíků – strážníkům oddělení prevence MP ze dne 15. ledna 2016

Dobrý den, ráda bych Vás pozdravila v novém kalendářním roce a popřála Vám hodně zdraví a pracovních úspěchů. Také bych Vám ráda poděkovala za přednášky, které proběhly na naší škole na konci listopadu. Odezvy vyučujících i žáků byly velmi pozitivní. Nejvíce mě překvapili žáci z 9. ročníku, kteří chtěli diskutovat i v mojí vyučovací hodině, která následovala po přednášce. Obvykle je obtížné tyto žáky zaujmout, Vašemu kolegovi se to podařilo. Byla jsem hodně vytížená a nestihla jsem Vám napsat na konci roku. Děkuji a hezký den.

Poděkování občanky V.S. – strážníkům OŘ MP Praha 12 ze dne 16. ledna 2016

Vážený pane veliteli, dovolte mi, abych takto poděkovala Vašim dvěma kolegům, kteří v sobotu 16. ledna 2016 mezi 5 – 6 hodinou chytli mého psa. Pes Sagar, křížený černý dobrman, 4,5 roku, se mi ráno vysmekl z vodítka. Začal lítat po okolí mého bydliště a nedal se chytit. Proto jsem o pomoc požádala MP Praha. Nutno podotknout, že malého Sagara jsem sama před čtyřmi lety zachránila na stanici busu Lihovar, kde ho jako malého téměř přejel autobus. Díky této události mě ošetřující lékař upozornil, že mi bude utíkat. Proto ho trvale mám na vodítku. Přestože jsem se Sagarem absolvovala roční výcvik, dnešek ukázal, že poslouchá jak chce. Váš kolega si Sagara skvělým způsobem k sobě nalákal a připnul na vodítko. Ještě jednou děkuji oběma příslušníkům při tomto zásahu. S pozdravem.

Poděkování občana V.J. – strážníkovi OŘ MP Praha 8 ze dne 19. ledna 2016

Rád bych tímto pochválil strážníka MP, který slouží na přechodu pro chodce před školou v Dolních Chabrech na křižovatce U Václava a Spořická. Každé pracovní ráno tam tudy projíždím a strážník vždy velmi důkladně, odpovědně a čitelně řídí dopravu a přecházející chodce. Vždy se přesvědčí, zda je přechod bezpečný. Rozpaží jak Ježíš. Stojí rovně jako voják. Seřadí děti před přechodem a pak je pustí v hloučku přes přechod. Jeho chování je jasné a čitelné. Takto by se měli chovat všichni. S pozdravem.

Poděkování občana M.P, řidiče tramvaje – strážníků hlídkového útvaru MP ze dne 19. ledna 2016

Dobrý večer, chtěl bych touto cestou poděkovat dvěma strážníkům, kteří se mnou jeli v úterý 19.1. od 0,43 do 2.39 hod. na lince noční tramvaje 58. Jejich práce byla příkladná a postarali se, aby ve voze byl klid a čisto. Díky.

Poděkování občanky V.S. – strážníkovi OŘ MP Praha 3 ze dne 20. ledna 2016

Dobrý den, velmi bych chtěla pochválit za pomoc a vstřícnost pana Tvrdíka 2449, který nám pomohl vyřešit neposypaný chodník v naší ulici. Velké díky za náš celý dům Soběslavská 23 a naše děti, které byly nuceny chodit po vozovce. S pozdravem.

Poděkování Magistrátu hl. m. Prahy – strážníkům úseku pro výkon služby, OŘ MP Praha 3, hlídkovému a poříčnímu útvaru

Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych Vám jménem hlavního města Prahy poděkovala za spolupráci při přípravě každoroční akce spojené s oslavami příchodu nového roku. Konání Novoročního ohňostroje hlavního města Prahy s sebou nese mnohá úskalí. Bez vstřícnosti, osobního a profesionálního nasazení zaměstnanců Vaší organizace by proto nebylo možné takovýto náročný projekt realizovat. Děkuji! S pozdravem a přáním mnohých úspěchů v novém roce.

Poděkování občana T.K. – strážníkům OŘ MP Praha 14 a centrálního operačního střediska ze dne 27. ledna 2016

Vážená paní ředitelko obvodního ředitelství Městské policie Praha 14, vážený pane řediteli Městské policie Praha, bydlím se svou manželkou a naší 2-letou Jasmínkou v Hloubětíně a spadáme pod MP Praha 14. Rádi bychom i Vám touto cestou poděkovali za pomoc, kterou nám poskytli Vaši strážníci v sobotu 23. a dnes 27. ledna 2016 v ranních hodinách. Máme fenku husky, která nám dvakrát po sobě utekla z uzavřené zahrady překonáním plotu (plot je vysoký, ale zřejmě jej bude nutné ještě zvýšit ). S obavami jsem se obracel na linku 156, hlásit ztrátu psa a žádat o pomoc či radu jak dále postupovat. Byl jsem skutečně mile překvapen ochotou pracovníka linky 156 (na městské úrovni), ale především ochotou, rychlostí a profesionalitou všech následně zúčastněných (strážníci MP Praha 14)! V sobotu se strážníkům nějakým způsobem podařilo zkontaktovat pejskaře, který naší Laru potkal a zajistil. Když jsme si ji na smluveném místě vyzvedávali, již přijížděla hlídka kvůli případnému odchytu a umístění … Moc se mi líbil způsob komunikace všech zúčastněných, zřejmě pevně nastavený postup pro „vyhledávání zatoulaných psů“ a přímá návaznost všech prováděných aktivit! Dnes, když jsem jel ráno do práce, zjistil jsem, že Lara opět není na zahrádce. Objížděl jsem tedy Hloubětín a doufal, že ji najdu sám. Když jsem ji nenašel, opět jsem se obracel na linku 156 (tentokrát mi bylo skutečně trapně…). Pracovník linky 156 opět velice ochotný, okamžitě mne předal na operační MP Praha 14, kde jsem nahlásil vše potřebné. Tam jsem se také dozvěděl, že Lara byla již v noci hlášena, pohybujíc se po Chlumecké ulici poblíž Makra na Černém Mostě. Bohužel na vyslanou hlídku na místě nepočkala… V každém případě uplynula sotva hodina a volali strážníci MP Praha 14, že Laru našli u Alberta na Rajské zahradě, že ji již mají „omezenou na svobodě“, a že si pro ni můžeme přijet na místo samé… Bohužel jsem si ani v sobotu a ani dnes neopsal služební čísla. Věřím však, že prostřednictvím pana ředitele se mé poděkování dostane na pracovníky linky 156 a že se prostřednictvím paní ředitelky mé poděkování dostane všem zúčastněným strážníkům MP Praha 14…! Se zúčastněným pejskařem jsem se hned na místě vyrovnal – Vašim strážníkům se však stále cítím zavázán! Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, vážení zúčastnění strážníci, všem Vám MOC DĚKUJEME. Rád bych využil této příležitosti a do roku 2016 všem popřál kromě zdraví, nervy pevné jak železné dráty!

Poděkování prezidenta organizačního výboru Prague International Marathon – strážníkům OŘ MP Praha 1, 2, 5, 7 a náměstkovi ÚVS ze dne 27. ledna 2016

Vážený pane řediteli, poslední běžecký závod letošní sezóny je již daleko za námi, ale emoce stále doznívají. Doufáme, že všeobecně převládly ty pozitivní. Letošní ročník opět potvrdil, že mezinárodní běžecké akce do Prahy opravdu neodmyslitelně patří. Téměř 40.000 přímých účastníků pražských závodů, tisíce dobrovolníků, hrající kapely, tisíce diváků povzbuzujících kolem tratě. Tak vypadal letošní běžecký rok RunCzech v Praze. Přijměte proto, prosím, upřímné poděkování za spolupráci v roce 2015 při organizaci akcí RunCzech, které by nikdy nedosáhlo takových úspěchů bez Vaší účasti. Věřím, že jsme udrželi prapor kvality závodu alespoň stejně vysoko jako v předchozím roce, a podařilo se nám udržet fakt, že Praha je zlatá, nejen co se krásy města týká, ale také kvalitou a bezpečností běžeckých závodů. Dovolujeme si Vás také touto cestou požádat o asistenci na připravovaných akcích v roce 2016. Věříme, že i příští rok společně uspořádáme akce, na které budou běžci i diváci rádi vzpomínat. Děkujeme za Vaši podporu a těšíme se na další spolupráci. S díky a pozdravem.

Poděkování ředitele Městské knihovny v Praze – strážníkům OŘ MP Praha 1 – 15 ze dne 28. ledna 2016

Vážený pane řediteli, na jaře minulého roku jsme požádali Městskou policii Praha o spolupráci v rámci zvýšení bezpečnosti v prostorách Městské knihovny v Praze a jejich pobočkách. Od té doby se policisté na svých pravidelných pochůzkách stali pravidelnými „návštěvníky“ poboček a v mnoha případech vlastně přáteli knihovny. Těšíme se na další spolupráci. Velice si této součinnosti vážíme a děkujeme za ni. Prosím, tlumočte toto poděkování svým kolegům ve všech obvodech Prahy 1 – 15. Děkuji. S pozdravem.

Poděkování starosty MČ Praha – Vinoř – strážníkům OŘ MP Praha 9 ze dne 29. ledna 2016

Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych Vám za MČ Praha – Vinoř poděkoval za velmi profesionální přístup při zásahu likvidace požáru ve firmě A.P.E. s.r.o. v Rosické ul. dne 19. 1. 2016, za včasnou informovanost občanů a příkladnou spolupráci s naší městskou částí.

Poděkování hotelu Hilton Prague – strážníkům hlídkového útvaru – skupině taxi MP ze dne 30. ledna 2016

Dobrý den, ráda bych touto cestou poděkovala strážníkům Taxi policie (směna B, dne 29. ledna 2016), kteří pomohli našemu hotelovému hostovi získat zpět jeho peněženku zapomenutou ve vozidle městské taxislužby. Host ihned po příjezdu do našeho hotelu zjistil, že mu chybí peněženka s penězi, doklady a platebními kartami. Naštěstí měl od řidiče taxi služby účtenku. Kontaktní údaje (chybělo tel. číslo) z ní jsem telefonicky předala Taxi policii a ti do půl hodiny našli řidiče, společně s ním přijeli do hotelu a peněženku předali spokojenému hostovi. Děkuji zmíněným strážníkům za opětovnou a promptní pomoc. S pozdravem.

Poděkování ZŠ a MŠ Praha 3 – strážníkům oddělení prevence MP ze dne 31. ledna 2016

Dobrý den, v průběhu měsíce ledna absolvovaly naše čtvrté a páté ročníky besedy na téma První pomoc (praktickou i teoretickou část). Programy se nám velmi líbily, ohlas žáků i pedagogů byl pozitivní, určitě budeme ve spolupráci pokračovat i v příštích letech. Teoretická část byla vyvážená, lektoři poskytli dětem dostatek prostoru pro vyjádření názoru a sdělení vlastních zkušeností. Chybné postupy lektoři citlivě opravovali. Praktická část je u žáků velmi oblíbená, ohlasy máme i od rodičů, kterým se děti doma pochlubily s nově nabytými dovednostmi. Se získanými informacemi pracují pedagogové i v dalších hodinách. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulka březen2020

V novém čísle našeho časopisu vám přinášíme reportáž ze školení Poříčního útvaru, dále rozhovor s ředitelem SSHMP Mgr. Tomášem Stařeckým, nahlédneme do historie obecních policií a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)