Poděkování občanky V.Z. – strážníkům OŘ MP Praha 4 ze dne 1. října 2016

Vážený pane řediteli, jménem mé tety, paní T.Z., bych chtěla poděkovat Vašim strážníkům, kteří jí (např. dne 25.9.2016 nad ránem) přijeli na pomoc do bytu v Trenčínské ul. Tetička zde žije spolu s manželem, ing. M.Z. Oba jsou již v seniorském věku a strýček (86 let) je v poslední době málo pohyblivý. Z toho důvodu došlo opakovaně k jeho pádu, např. i v noci. Není ve fyzických silách tetičky, aby ho přemístila zpět na lůžko či vozík, proto se v nouzi opakovaně obrátila s prosbou o pomoc na linku 156. Vaši strážníci vždy pomohli ochotně  a profesionálně. Jejich příjezd vyřešil nejen momentální nesnáz, ale byl pro tetičku i psychickým povzbuzením. O svého nemocného manžela pečuje pečlivě a obětavě a je velmi ráda, že je to stále možné v domácím prostředí. Tedy – pokud jsou v případě nějaké nehody k dispozici ochotní pomocníci. Pane řediteli, přeji Vám i Vašim podřízeným hodně sil pro často náročnou práci a děkuji Vám za ni.

Poděkování statutárního zástupce Kolpingova rodina Praha 8 – strážníkům OŘ MP Praha 6 ze dne 4. října 2016

Vážený pane, policejní rado! Dovolte, abych Vám i Vašim spolupracovníkům ještě jednou poděkovala jménem všech účastníků našeho mezinárodního mírového putování za skvělou pomoc při zabezpečení přechodu přes komunikace na území MČ Prahy 6 v pátek 5.8.2016.  Všichni zúčastnění Vaši pomoc hodnotili jako vysoce profesionální. My pořadatelé jsme ocenili především pocit bezpečí, který vznesla přítomnost Vašich pracovníků do celkové atmosféry akce a který jsme při zajišťování tak náročné akce opravdu potřebovali. Prosím, vyřiďte i Vašim kolegům náš upřímný dík!!!

Poděkování Policie ČR - ředitele odboru hospodářské kriminality – strážníkům okrsku č. 8 OŘ MP Praha 11 ze dne 4. října 2016

Vážený pane řediteli, rád bych Vaším prostřednictvím poděkoval strážníkům Městské policie, Obvodního ředitelství Praha 11, Markušova 1555, Praha 11, konkrétně okrsek č. 8, okrskář Kubíček Milan a jeho kolegové, za příkladnou spolupráci a iniciativu při pátrání po pobytu osoby prověřované zdejší policejní součástí. S pozdravem a přáním hezkého dne.

Poděkování ÚMČ Praha 10 – strážníkům Kanceláře ředitele a OŘ MP Praha 10 ze dne 5. října 2016

Dobrý den, rád bych poděkoval MP za spolupráci při natáčení s ČT dne 30. září, vzešla z toho myslím pro MP pěkná zpráva (zařazena v 1. pořadí v hlavním bloku večerních zpráv). Díky akčnímu přístupu pana ředitele Ridla se to podařilo narychlo zprocesovat.

Poděkování MČ Praha 15 – řediteli a strážníkům OŘ MP Praha 15, oddělení prevence, poříčního útvaru, útvaru psovodů a jízdní skupiny OŘ MP Praha 11 ze dne 7. října 2016

Vážený pane řediteli, vážení vedoucí útvarů, chci Vám poděkovat za spolupráci na našem Dopravně – bezpečnostním dni Prahy 15, který se uskutečnil 23. 9. 2016 na Hostivařské pláži. Děkuji za spolupráci strážníkům městské policie všech útvarů, kteří předvedli dětem i dospělým občanům naší městské části perfektní a profesionální ukázky své práce. V první řadě bych chtěla vyjádřit poděkování strážníkům MČ Praha 15 a panu řediteli Sabolovi za jejich ochotu a pracovní nasazení v celém týdnu, kdy se konaly Dny Prahy 15.  Dovolte mi poděkovat strážníkům oddělení prevence, kteří se na našich akcích vždy podílí a vštěpují všem pravidla bezpečného chování nejen na silnici, ale i v běžných životních situacích. Dále chci poděkovat za perfektní ukázku poříčnímu útvaru, který předvedl ukázku záchrany tonoucího a strážníci zdůraznili (vzhledem k častému pobytu našich dětí u přehrady) potřebu umění plavat, ale i schopnost pomoci druhému. Také děkuji strážníkům útvaru jízdní policie, jejichž dovednosti ovládat koně vždy vzbudí obdiv – vždyť skoro každý si někdy přál jezdit na koni s větrem o závod a ani by to nemuselo být přes ohnivou čáru. V neposlední řadě děkuji strážníkům útvaru psovodů, kteří nám předvedli dokonce dvě ukázky – práce hlídky psovodů a záchranářů. Čtyřnozí strážníci patří vždy k nejoblíbenějším ukázkám a jejich poslušnost a dovednosti při hledání obětí a zadržení „darebáků“ obdivují malí i velcí. Po celou dobu akce všichni strážníci i strážnice obětavě odpovídali na všetečné dotazy a rozhodně nešetřili úsměvy, za což jim patří velký dík – to je ta nejlepší reklama a přispění k tomu, aby se naše děti nebály obrátit s důvěrou na strážníky v jakékoliv svízelné situaci. Za sebe bych ještě ráda poděkovala za dochvilnost příjezdů a respektování našeho časového harmonogramu, který zajistil i letos hladký a úspěšný průběh celé akce. Doufám, že s Vaší spoluprací, ale i jednotlivých útvarů, můžeme počítat i při dalších akcích Městské části Praha 15. S pozdravem.

Poděkování ředitele Správy služeb hl. m. Prahy – strážníkovi z hlídkového útvaru ze dne 7. října 2016

Vážený pane řediteli, Správa služeb hlavního města Prahy (dále jen SSHMP) se v průběhu letošního roku účastnila několika významných akcí, na kterých prezentovala svou činnost, která je spojena zejména s protipovodňovou ochranou hlavního města Prahy. Součástí těchto prezentací byla i ukázka vyprošťovací pásové techniky, jejíž provoz je zajišťován ve spolupráci s MP HMP, zejména pak s panem Kvapilem. Touto cestou bych Vám chtěl vyjádřit poděkování za vstřícnost zajištění obsluhy na výše uvedenou techniku z řad Vašich zaměstnanců a dále panu Kvapilovi, jenž se aktivně podílí na prezentaci. S pozdravem.

Poděkování člena představenstva Prague Retail Holdings a.s. – strážníkům OŘ MP Praha 1 ze dne 10. října 2016

Vážený pane řediteli, v návaznosti na naší předchozí korespondenci bychom Vám rádi poděkovali za Vaše úsilí o očistu historického centra Prahy od žebráků a bezdomovců v lokalitách, v nichž je žebrání zakázáno vyhláškou MHMP. Velice oceňujeme, že strážníci městské policie operativně a efektivně zasahovali proti často opilým nebo jinak intoxikovaným osobám, obtěžujícím kolemjdoucí turisty a občany hlavního města. Nepřítomnost těchto převážně špinavých a zapáchajících individuí pozitivně kvitovali i návštěvníci našich prodejen či hotelů, se kterými přicházíme do styku. Naše společnost v současné době provádí kvalifikovaný průzkum, jak s problematikou žebráků a bezdomovců bojují světové metropole jako je Londýn, Madrid, Vídeň a další. Jde nám o zjištění efektivních cest, jak dosáhnout toho, že tyto osoby se sice ve zmíněných metropolích nachází, ale nejsou, na rozdíl od Prahy, v takovém stavu, který vzbuzuje znechucení a někdy až fyzický odpor. Po zpracování komplexního materiálu se o něj s Vámi rádi podělíme. Rádi bychom Vás v této souvislosti požádali, aby strážníci městské policie i nadále věnovali těmto osobám, které se po skončení letní sezóny opět začaly čím dále častěji objevovat v ulicích, pozornost a zasahovali proti nim. S díky a pozdravem.

Poděkování IMCA Praha – klubu Dixie – strážníkům OŘ MP Praha 7 ze dne 10. října 2016

Dobrý den, ráda bych Vám poděkovala za spolupráci a účast na akci Sportovní odpoledne na hřišti Kaštánek. Vaše stanoviště sklidilo veliký úspěch. Vaši kolegové byli senzační. Dětem i dospělým se akce líbila, a jak již píši, stanoviště s Vašimi kolegy patřilo k těm nejlépe hodnoceným. Mějte se hezky a ať se daří.

Poděkování 1. Sportovní Dětský domov Dolní Počernice – strážníkům oddělení prevence MP ze dne 11. října 2016

15. ročník cyklistického závodu „Prevenci proti nehodám“ proběhl v sobotu 8. října v Praze Dolních Počernicích. Jednalo se o další díl soutěže Dětský domov cup, pořádaný pod záštitou Fotbalové asociace České republiky, policejního prezidenta brig. gen. Mgr. Bc. Tomáše Tuhého, primátorky hl. m. Prahy Mgr. Adriany Krnáčové, MBA a radního hl. m. Prahy pro bezpečnost Bc. Libora Hadravy. „Závod měl dvě části, praktickou a teoretickou a děti mohly získat body při rychlostních závodech, za správný průjezd křižovatkou, při jízdách zručnosti a při dopravních testech, které dětem připravila Městská policie Praha, každoroční patron závodu a já osobně jsem se po roce zase moc rád přijel podívat“, řekl Libor Hadrava, radní pro bezpečnost. Do Prahy přijelo jednatřicet týmů a ve třech kategoriích závodili chlapci i dívky z dětských domovů: Býchory, Čeladná, Česká Kamenice, Dlažkovice, Dolní Lánov, Dolní Počernice, Dubá Deštná, Lipová u Šluknova, Lipník nad Bečvou, Maštov, Nepomuk, Nová Ves u Chotěboře, Nymburk, Ostrava Hrabová, Ostrava Vizina, Pardubice, Plzeň, Pyšely, Radkov Dubová, Tachov, Unhošť, Ústí nad Labem, Vysoká Pec a Žíchovec. „Projekty, které podporují zdraví, kondici a navíc působí preventivně, vždy rádi podpoříme a tento závod pro dětské domovy mezi takové akce určitě patří“, řekla Ing. Dana Malíková, obchodní ředitelka Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky. 15. Ročník Prevencí proti nehodám vyhrál dětský domov z Čeladné, druzí skončili závodníci z Horního Slavkova a Chebu, třetí místo obsadil tým ze Žíchovce. Dárky a ceny byly připraveny pro všechny a dětem je společně předali zástupci partnerů projektu: za magistrát radní Libor Hadrava a Eva Hlucháňová, za Pojišťovnu MV ČR Dana Malíková a policisté z oddělení prevence Městské policie hl. m. Prahy. Pro všechny závodníky byly dárkem také vstupenky od Divadla Broadway. Na obnovenou premiéru děti přišly osobně pozvat jeho protagonistky Květuška – Dominika Richterová a Bianca – Malvína Pachlová.

Poděkování Národního památkového ústavu – strážníkům OŘ MP Praha 6 ze dne 11. října 2016

Zdravím a ráda bych ještě poděkovala za skvělou pomoc při ostraze naší akce (Svatomichaelské pouti) 29. 9. 2016. Vašeho policistu se nám nepovedlo uplatit ani perníčky, tak mu, prosím, poděkujte za nadstandardní pomoc a přístup. S pozdravem za pořadatele z Pernikářky.

Poděkování primátorky hl. m. Prahy – řediteli MP a strážníkům OŘ MP Praha 7, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 14, 15 a Centrálního operačního střediska MP ze dne 12. října 2016

Vážený pane řediteli, dne 24. 9. 2016 se uskutečnilo cvičení protipovodňové ochrany hlavního města Prahy Holešovice 2016, jehož cílem bylo prověření schopnosti aktivovat a koordinovat složky zajišťující výstavbu mobilních prvků protipovodňové ochrany hlavního města Prahy a čerpání na kanalizační a stokové síti. V souvislosti s tímto cvičením Vám, pane řediteli, děkuji za příkladné zajištění splnění cílů vyplývajících z Plánu provedení cvičení Holešovice 2016, kterých se Městská policie hlavního města Prahy příkladně zhostila. Zároveň Vás chci požádat o předání mého poděkování i všem pracovníkům Vámi řízené organizace, kteří se na cvičení Holešovice 2016 aktivně podíleli. S pozdravem.

Poděkování a.s. Rozvojové projekty Praha – strážníkům OŘ MP Praha 7 a útvaru psovodů ze dne 14. října 2016

Vážený pane řediteli, děkujeme Vám za Vaši podporu věnovanou druhému ročníku akce Den Integrovaného systému na Výstavišti Praha Holešovice. Akci jsme mohli, velkou měrou i díky Vám, letos v polovině září zorganizovat. Oproti loňskému ročníku jsme navíc Den IZS rozšířili o týdenní cyklus edukativních přednášek pro děti ze základních škol.  Tato realizace se setkala s velmi pozitivními ohlasy, a proto již nyní pracujeme na přípravách dalšího ročníku v roce 2017. Předpokládaný termín konání Dne IZS je sobota 9. září 2017, přičemž přednášky pro školy by následovala v týdnu od 11. do 15. Z3áří 2017. Potěší nás, pokud bychom mohli počítat s Vaší podporou i příští rok. Ještě jednou přijměte naše poděkování. Těšíme se na další spolupráci! S přátelským pozdravem.

Poděkování občanky K.J. – strážníkům OŘ MP Praha 2 ze dne 14. října 2016

Chci Vám poděkovat za ochotu a milé jednání. Spadla jsem z postele, ale sama se nezvednu. Vaše služba přijela ráno po páté hodině dne 10.10.2016 a položili mne do postele a ještě mne přikryli a dali mi vozík k posteli. Já už nemohu chodit a jsem jen na vozíku. Je mi 89 roků. Chci poděkovat jak se ke mně příjemně a mile chovali. Já si toho moc vážím, jsem sama a nikoho nemám, i jediný syn zemřel. Promiňte moje písmo a chyby. Vaší službě ještě moc a moc děkuji!!! Potěšilo mne moc,  jaký měli ke mně přístup. S pozdravem moc, moc děkuji.

Poděkování zástupkyně ředitelky ZŠ Campanus – strážníkům OŘ MP Praha 15 ze dne 16. října 2016

Vážený pane řediteli, v sobotu dopoledne proběhla námi avizovaná cykloakce a přejezd ulice Novopetrovická. Akce se zúčastnilo opravdu více než 90 cyklistů, rodiny s žáky prvních až čtvrtých tříd. Přejezd bez pomoci MP Praha 15 by byl více než náročný. Strážník MP Praha 15 byl profesionální, příjemný, počkal na nás a toleroval tak naše cca 15ti minutové zpoždění. Po přejezdu nás doprovodil ještě ulicí Euklidovou až k odbočce na stezku okolo hostivařské přehrady. A navíc byl pro naše žáky (zejména chlapce) policejní doprovod velkým zážitkem. Ceníme si Vaší součinnosti a děkujeme mnohokrát. S pozdravem.

Poděkování  občanky V.P. – strážníkům OŘ MP Praha 9 ze dne 18. října 2016

Chtěla bych touto písemnou cestou poděkovat Vašim dvěma členům MP Praha 9 – Prosek, kteří měli službu v neděli o Svatováclavském posvícení na koncertu na Starém Proseku, kteří mi velmi ochotně pomáhali při problémech s mým zatoulaným pejskem, který se mi v davu lidí ztratil a nemohl ke mně najít cestu zpět. Příkladem byli i přítomní dobrovolní hasiči (manželský pár). Zároveň bych chtěla poukázat i na příkladnou práci dvou příslušnic MP, které mají službu vždy v poledních hodinách u základní školy v Litvínovské ulici 500. Jménem občanů Prahy 9 Vám děkuji za příkladnou práci naší Městské policie v oblasti Prosek – Střížkov. Děkujeme.

Poděkování generálního ředitele Pražských vodovodů a kanalizací a.s. – strážníkům úseku pro výkon služby a OŘ MP Praha 6 ze dne 20. října 2016

Vážený pane řediteli, dne 18. 10. 2016 proběhlo díky Vašemu významnému přispění cvičení Útok 2016, jehož cílem bylo ověřit připravenost a koordinaci zúčastněných složek v případě teroristického útoku na pitnou vodu v hlavním městě Praze. Z našeho pohledu toto cvičení zcela splnilo svůj účel a významně pomohlo zvýšit připravenost pro případ takovéto události. Spolupráce se všemi cvičícími složkami byla znamenitá a věřím, že i Vám pomohlo cvičení získat řadu poznatků a zkušeností. Dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkoval za spolupráci a součinnost. Rovněž bych rád poděkoval panu Mgr. Stanislavu Kuncovi a panu Bc. Zdeňku Kovandovi,  kteří se na přípravě a realizaci cvičení významně podíleli. S úctou.

Poděkování starosty MČ Praha 11 – strážníkům OŘ MP Praha 11 ze dne 20. října 2016

Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych Vám tímto poděkoval za pomoc strážníků Obvodního ředitelství městské policie Praha 11 při přípravě a realizaci návštěvy pana kardinála Dominika Duky, která se uskutečnila dne 12. 10. 2016. Součinnost strážníků při této akci přispěla ke zvýšení bezpečnosti obyvatel i pana kardinála a jeho doprovodu. Budu potěšen, pokud se Obvodní ředitelství městské policie Praha 11 společně s vedením Úřadu městské části Praha 11 bude podílet i nadále na dalších akcích. S přáním hezkého dne.

Poděkování občana R. V. z Mostu – strážníkům OŘ MP Praha 3 ze dne 20. října 2016

Krásný den všem. Chtěl bych Vám poděkovat. Včera jsem Vám posílal e-mail s dotazem, kde v Praze 3 u VŠE můžu parkovat. Před chvílí mi volali z Městské policie v Praze a dostal jsem rady, kde bezpečně parkovat. Ještě jednou děkuji moc a přeji všem pohodu a klid, krásné počasí a setkávání se se samými slušnými lidmi.

Poděkování ředitele územního odboru Kladno HZS – strážníkům útvaru psovodů MP ze dne 20. října 2016

Vážený pane řediteli, dovolte mi touto cestou poděkovat a vyjádřit uznání nad prací Vašich podřízených, kteří se podíleli na řešení mimořádné události – výbuchu rodinného domu v ul. 5. května, č.p. 1823 v Kladně – Kročehlavech ve dnech 12. – 13. října 2016. Svým osobním nasazením přispěli k úspěšnému průběhu zásahu, který byl extrémně náročný jak po stránce fyzické z důvodu nutnosti přemístění velkého množství stavebního materiálu, tak i po stránce psychické z důvodu čtrnáctihodinového pátrání po zavalené osobě v nebezpečném prostoru. Pro velitele zásahu složek IZS svou profesionalitou a disciplinovaností vytvářeli podmínky pro koordinaci zásahu v takové míře, že přes extrémní riziko, které bylo dáno statickým stavem budov po výbuchu, nedošlo k žádnému závažnému úrazu zasahujících členů IZS. S pozdravem.

Poděkování s.p. LOM Praha – strážníkům OŘ MP Praha 10 ze dne 24. října 2016

Dobrý den, rádi bychom touto cestou poděkovali za ochotu a vstřícnost, kterou projevili strážníci z MP Prahy 10, konkrétně strážník Tomáš Vyšata. Dlouhodobě a velmi ochotně s námi spolupracoval ve věci řešení neoprávněného obývání některých našich nevyužívaných objektů nepřizpůsobivými občany – bezdomovci a narkomany. Naposledy byl objekt garáží, ze kterého se postupně podařilo panu Vyšatovi všechny neoprávněně obývací narkomany vyvést tak, aby se již na místo nevraceli. Nevyužívané objekty byly postupně prodány novým majitelům, naposledy to byl minulý měsíc právě objekt garáží. Věřím tedy, že další spolupráce bude probíhat s novými majiteli. S pozdravem a díky.

Poděkování Střední technické školy Most – strážníkům OŘ MP Praha 7 ze dne 25. října 2016

Vážený pane řediteli, dne 19. 10. 2016 uspořádala naše škola pro studenty 2. a 3. ročníku oboru Jezdec a chovatel koní a pro studenty 2. ročníku oboru Bezpečnostně právní činnost exkurzi u jízdního oddílu Městské policie v Praze Troji. Tímto bych chtěla za nás učitele a žáky velmi poděkovat celému týmu jízdní policie v Praze Troji za jejich vřelé přijetí, zajímavý a poučný výklad paní Podroužkové a v neposlední řadě za skvělou ukázku výcviku policejního koně, která studenty nadchla. Pro velký zájem studentů doufáme, že se nám podaří dělat tyto exkurze pravidelně. S pozdravem.

Poděkování Městské části Praha 8 – strážníkům OŘ MP Praha 8, útvaru psovodů a jízdní skupině OŘ MP Praha 7 ze dne 27. října 2016

Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkoval za zajištění programu Městské policie hl. m. Prahy u příležitosti Dne armády a bezpečnostních složek Jednotného záchranného systému, který se uskutečnil dne 13.10.2016 před KD Krakov. Lákadlem zejména malých návštěvníků bylo vozidlo z Obvodního ředitelství MP Praha 8. Zajímavé ukázky předvedli veřejnosti dva koně a psi záchranáři. Veřejnosti se akce před KD Krakov i přes nepřízeň počasí velmi líbila. Této venkovní akce se zúčastnilo několik set dětí z MŠ a ZŠ, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 8, i rodiny s dětmi. Těším se na další spolupráci v roce 2017, kdy plánuji opětovně několik venkovních prezentací pro veřejnost. Vážený pane řediteli, přeji Vám a celému Vašemu kolektivu krásné svátky vánoční a úspěšný rok 2017. S poděkováním a pozdravem.

Poděkování občanky O.M. – strážníkům OŘ MP Praha 4 ze dne 30. října 2016

Chci tímto poděkovat příslušníkům, kteří měli službu dne 27. 10. 2016 v dopoledních hodinách. Tito muži mi velmi ochotně pomohli v mé nepříjemné situaci a zaslouží si jistě pochvalu svých nadřízených, neboť jejich přístup k mé osobě byl velmi citlivý a vstřícný. Tak si jistě váží všichni slušní obyvatelé Prahy 4 práce příslušníků Městské policie. Ještě jednou děkuji.

Poděkování občanky M.H. – strážníkům OŘ MP Praha 12 ze dne 31. října 2016

Dobrý den, ráda bych vřele poděkovala Městské policii Praha 12, konkrétně str. 1186 a 2492 za pomoc při hledání mé osmileté dcery, kterou nedopatřením babička zapomněla spící v autobuse. A za rozvoz celého našeho družstva domů. Byli naprosto skvělí, jsme rádi, že tu máme takové fajn policisty. Děkuji.

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulka březen2020

V novém čísle našeho časopisu vám přinášíme reportáž ze školení Poříčního útvaru, dále rozhovor s ředitelem SSHMP Mgr. Tomášem Stařeckým, nahlédneme do historie obecních policií a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)