Informace poskytnuté v roce 2013 podle zákona č. 106/1999 Sb.

J.J. parkování služebního vozidla dotaz odpověď 
Kopie dokumentace k přestupku dotaz  odpověď 
M.B. harmonogram měření dotaz odpověď
M.B. harmonogram měření dotaz odpověď
RNK dotaz odpověď
ÚZ záznam o poskytnutí dotaz odpověď
Statistika kriminality dotaz odpověď
Harmonogram měření dotaz odpověď
Nahlédnutí do spisu dotaz odpověď
Překážka v provozu dotaz odpověď
Texty dokumentů dotaz odpověď
Překážka vozidla dotaz odpověď
Oznámení na linku MP dotaz odpověď
Harmonogram měření rychlosti dotaz odpověď
Chodec vs. cyklostezka dotaz odpověď
Cihličky dotaz odpověď
Prošetření přestupko vozidla MP dotaz odpověď
Náklady na útulek dotaz odpověď
Udržování čistoty na veřejných prostr. dotaz odpověď
Zneužívání park. míst pro těl. postižené dotaz odpověď
Rušení nočního klidu dotaz  odpověď 
Prošetření přestupku vozidla MP dotaz  odpověď 
Harmonogram měření rychlosti dotaz  odpověď 
Výtržnictví dotaz  odpověď 
Lustrace dotaz  odpověď 
Vznášedlo SCOUT dotaz  odpověď 
Smluvní vztah dotaz  odpověď 
Dokumentace k přestupku dotaz  odpověď 
Herna - výpis výjezdů dotaz  odpověď 
Zbavování pistolí dotaz  odpověď 
Harmonogram měření rychlosti dotaz  odpověď 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulka březen2020

V novém čísle našeho časopisu vám přinášíme reportáž ze školení Poříčního útvaru, dále rozhovor s ředitelem SSHMP Mgr. Tomášem Stařeckým, nahlédneme do historie obecních policií a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)