40x40Díky dobré místní znalosti strážníci odhalili muže, který řídil vozidlo bez řidičského oprávnění. Jeho chováním se budou zabývat úředníci správního orgánu.

V pátek nad ránem prováděli strážníci z Prahy 14 kontrolní činnost v Náchodské ulici. U  místní čerpací stanice si hlídka všimla dobře známého muže, který nastoupil do jednoho ze zaparkovaných vozidel. Tento „neřidič“ byl opakovaně přistižen při řízení vozidla bez řidičského oprávnění. Autohlídka proto vozidlo zastavila a zjistila, že její podezření se zakládá na pravdě. Při ověření mladíkovy totožnosti se ukázalo, že stále „řidičák“ nevlastní. Na místo přivolaná hlídka Policie ČR muži zakázala další jízdu a strážníci jeho protiprávní jednání oznámili příslušnému správnímu orgánu.

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulka web ps 012018

V novém čísle vám představíme činnost strážníků na Obvodním ředitelství Praha 12, v rozhovoru vás seznámíme s projektem metropole Smart Prague, podíváme se na tematiku znevážení úřední osoby a mnoho dalšího…

archiv (od roku 2004)